Oversikt

På denne siden finner du en oversikt over det materialet som ligger på Humleskolen. Med en slik oversikt kan vi redusere lengden på menyen, noe som er spesielt nyttig for lesere på mobil og brett.

De første sidene på Humleskolen ble publisert 15. april 2014. Det videre arbeidet har vært en positiv opplevelse, med masse gode tilbakemeldinger og en bratt læringskurve. I flere av innleggene er tekst og bilder blitt korrigert i ettertid, etter hvert som kunnskapen har utviklet seg. Noen av innleggene på Humleskolen er også blitt fjernet etter hvert som de har mistet sin aktualitet. Men vi foretrekker å oppgradere fremfor å slette.

Sist oppdatert 30.01.2019.

Innlegg på sidene Nyheter og Humlebloggen. De sist publiserte øverst.

Mye av materialet til Humleskolen blir laget under besøk i Ringve botaniske hage i Trondheim. Dette er en menneskeskapt og kunstig biotop som trekker til seg mange insektarter, fordi den tilbyr næring fra tidlig vår til sen høst. Foto: Tor Bollingmo.
Mye av materialet til Humleskolen blir laget under besøk i Ringve botaniske hage i Trondheim. Dette er en menneskeskapt og kunstig biotop som trekker til seg mange insektarter, fordi den tilbyr næring fra tidlig vår til sen høst. Foto: Tor Bollingmo.

Oppgaver. De første øverst.

  1. Den første turen (28. april 2014).
  2. Seljeblomsten (16. mars 2017).
  3. Vandre langs løvetenner (12. mai 2014).
  4. Blåbærtur om våren (3. juni 2014).
  5. Lage fóringsplass for humler og andre insekter (17. juni 2014).
  6. Lag din egen humlekasse (16. mars 2017).
Ringve botaniske hage har også blomster fra fjellheimen, slik som dette flotte eksemplaret av fjellflokk. Der henter Trondheims bybier nektar og pollen, og flyr det tilbake til Bieffektens bikuber nede i sentrum. Foto: Tor Bollingmo.
Ringve botaniske hage har også blomster fra fjellheimen, slik som dette flotte eksemplaret av fjellflokk. Der henter Trondheims bybier nektar og pollen, og flyr det tilbake til Bieffektens bikuber nede i sentrum. Foto: Tor Bollingmo.

Foredrag i Naturvernforbundet 24. oktober 2014. Fem monsterfakta.

Bildet øverst: Svartskjeggdroneflue Eristalis intricaria. Denne arten kan opptre i flere fargevarianter som ligner humler og bier. Varianten på bildet etterligner trehumle Bombus hypnorum, med brun forkropp og hvit bakende. Bildet er tatt i Froan naturreservat, Frøya kommune 17. mai 2015, der mange slike fluer var aktive ved krypvier Salix repens. Foto: Tor Bollingmo.