Norges humler

Forside Norges humler
Norges humler med Humleskolen omslag

Hvis du ønsker fullt utbytte av å bruke disse nettsidene, er det en stor fordel å gå til anskaffelse av håndboken «Norges humler med Humleskolen».  Boken er på 300 sider og inneholder beskrivelser og fotografier av alle de norske humleartene. I tillegg finnes den første, originale delen av Humleskolen her. Innledende del av boken inneholder fakta om humlenes liv og den betydning de har for oss mennesker. Til artsbestemmelse av humlene finnes det en helt ny bestemmelsesnøkkel som tar utgangspunkt i de 8 fargetypene de norske humlene kan deles inn i. Neste trinn i fargenøkkelen fører direkte til den enkelte humlearten.

Håndboken om de norske humlene

Hver art er beskrevet detaljert for dronning, arbeider og hann. Alle arter og kaster er gjengitt med flotte fotografier og hver art har et utbredelseskart for Norge. 

Siste del av boken inneholder Humleskolen, med de første oppgavene. De oppgavene du finner her på nettet er en videreføring av det som finnes i boken. Mange av oppgavene på nettsidene henviser også til de artsbeskrivelsene som finnes i boken. Derfor anbefales det at du også har tilgang til boken Norges humler.

Boken kan anskaffes her:  www.norgeshumler.no.