Hva er en olivenfjellmott?

I forrige innlegg på Humlebloggen nevnte vi funnene av olivenfjellmott i Folldalen og Haltdalen i helga rundt 1. juni. Men det er ytterst få som vet hva en olivenfjellmott er. Enkelte sommerfugler er så lite synlige og gjør så lite utav seg at de også kan unngå ekspertenes årvåkne blikk. Olivenfjellmott er en slik art.

Tor Bollingmo (tekst og foto).

Hittil i år er det kun kjent to funn av denne arten i hele Norge. Og det er de to funnene vi gjorde denne spesielle godværsdagen. Ett eksemplar ble fotografert like ved Folldal sentrum i Hedmark fylke på morgenen den 1. juni, og litt senere samme dag  fotograferte Dag O. Bollingmo et eksemplar i fjellet i Haltdalen i Sør-Trøndelag, Litt av et sammentreff.

Olivenfjellmott er rapportert kun  to ganger på Artsdatabankens sider for småkryp de siste 8 årene, og 13 ganger på rapportsidene Lepidoptera.no siden 1992. Dag O. Bollingmo har stått for hele 3 av de tidligere funnene. Det var ingen funn av arten i Norge i 2013.

53905f2e_672d_1
Funnsteder for olivenfjellmott. Kart fra Lepidoptera.no.

Utbredelseskartet for olivenfjellmott på det utmerkede nettstedet Lepidoptera.no viser at arten ifølge nyere funn har sin utbredelse på Dovrefjell og i Haltdalen. Trolig finnes den i hele regionen fra Dovre, via Forollhogna nasjonalpark og videre inn i Haltdalsfjella. Men det er ytterst få som har lagt merke til den. Det er kanskje ikke så rart.

Historisk er den funnet over et noe større område, blant annet i Jotunheimen, noe et eldre kart i Artsdatabanken basert på museumsmateriale viser. Dette kartet ligger her.

Ser ut som ei flue

Selv om olivenfjellmott er en sommerfugl som tilhører familien halvmøll (Pyralidae), gir den mer inntrykk av å være ei flue når den svirrer rundt ute i naturen. Med et vingespenn på knapt 2 centimeter beveger den seg lynkjapt lavt over bakken og ser helt svart ut. Den har en utrolig kamuflasjefarge og forsvinner nesten helt når den setter seg. Når den lander, løper og spretter den bortover tørrgraset på en måte jeg aldri har sett en sommerfugl gjøre før. Til å begynne med lurte jeg på om det var en slags edderkopp. Men i så fall ville det være en nyhet for vitenskapen. En edderkopp med vinger! Ei flue var vel mer sannsynlig.

Nødvendig med et bilde

I slike tilfeller er et lett håndterbart fotoapparat helt nødvendig. Alternativet er å fange inn insektet.  Olivenfjellmott er en ganske sky skapning, men jeg lyktes til slutt med å få et bilde på et par meters hold. Når bildet senere ble forstørret, var arten klar. Dessuten hadde jeg jo min bror som dreven ekspert på akkurat denne arten.

Det var humler jeg var på jakt etter på denne turen. Men olivenfjellmott var jo en fin bonus.

Kommentar

Dag O. Bollingmo mener at olivenfjellmott er en sterkt underrapportert sommerfuglart, og at det kan ha med flygetiden å gjøre. Ytterst få sommerfugler flyr i fjellet så tidlig som rundt månedsskiftet mai – juni. Eksperter på sommerfugler kan ha en tendens til å dukke opp i fjellheimen først noe senere på sesongen når det er flere arter der. Men da er olivenfjellmotten ferdig med sin flygeperiode.