Blomsterfluene (Syrphidae) i Norge i 2019

Interessen for blomsterfluer (fam. Syrphidae) øker i Norge. Årsaken er både utgivelsen av de to store bøkene om blomsterfluer i den svenske serien Nationalnyckeln, bedre muligheter for rapportering i Artsobservasjoner, og ikke minst den omfattende kunnskapen som allerede er opparbeidet om norske blomsterfluer gjennom mer enn hundre års inngående studier av denne insektfamilien. Nestor i dette arbeidet i dag er Tore R. Nielsen fra Sandnes, som har utgitt vitenskapelige publikasjoner om de norske blomsterfluene helt siden starten av 1960-tallet. De siste årene har også flere andre gitt betydelige bidrag til kunnskapen om disse ytterst fasinerende, vakre og betydningsfulle insektene, gjennom rapporteringer av egne funn.

Av Tor Bollingmo (tekst). Fotos © : Morten Angard Mjelde, Jurgen Wegter, Dag O. Bollingmo og Tor Bollingmo. Publisert 20.03.2020. Sist oppdatert 28.08.2020.

Bildet øverst på siden viser en hunn håret hageblomsterflue Syrphus torvus.

Rekordmange registreringer i 2019

Aldri tidligere har det vært rapportert så mange funn av blomsterfluer til databasen Artsobservasjoner som i 2019. Dette skyldes i første rekke at praksisen med slik rapportering er ganske ny, men også at interessen for blomsterfluer er økende. Riktignok er ikke antall kompetente observatører spesielt høyt. Det er stort sett gamle gjengangere på listene. Men det kommer stadig til noen nye og ivrige rapportører som gradvis skaffer seg mer kunnskap.

Forfatteren av denne artikkelen hører med blant dem som samlet sine første blomsterfluer på 1970-tallet, men som fikk en ny glød innen feltet ved anskaffelsen av Nationalnyckeln (Bartsch 2019a, b). Siden da har det bare gått en vei.

Ikke alle blomsterfluer er lette å artsbestemme. Noen er faktisk ekstremt vanskelige. I mange tilfeller kreves det både en god del erfaring, avansert lupeutstyr og oppdaterte bestemmelsesnøkler. Rapporter basert utelukkende på fotografier er sterkt økende, men øker også sjansen for at eksemplarene blir feilbestemt. Dette er prisen å betale for at både fotografering og rapportering er blitt mye enklere i vår digitale tid. Samtidig gjennomfører Artsdatabanken en viss validering (bedømming og godkjenning) av observasjoner, men dette begrenses stort sett til svært sjeldne funn.

Tre tabeller viser status for 2019

I denne artikkelen baseres funn av norske blomsterfluearter på det som er rapportert til Artsobservasjoner for 2019 innen utgangen av februar 2020. Det er laget tre tabeller som oppsummerer artslistene både for Norge og Norden (basert på navneliste og slektstre i Artfakta.se og artiklene i litteraturlista nederst). Planen er å videreutvikle denne oversikten på nettstedet www.blomsterfluer.no, som ennå ikke er offisielt åpnet, men som er under utvikling.

Vær oppmerksom på at antall arter i Norden og Norge stadig gjennomgår små justeringer, fordi systematikken innen noen slekter fremdeles ikke er helt avklart. Dessuten gjøres det stadig funn av arter som er nye for landet.  

Det er vanlig at entomologer bruker store deler av vinteren til å gjennomgå fangsten fra sist sommer. For arbeid med svært sjeldne eller vanskelige funn kan det gå enda lengre tid. Derfor kan det drøye før observasjoner blir registrert på Artsobservasjoner. Det tas høyde for at noen slike funn ennå ikke er publisert.

Det er knyttet kommentarer til noen av artene både når det gjelder systematikk og antall funn. Disse kommentarene finnes under den respektive tabellen og kan raskt finnes ved å klikke på artsnavnet (understreket og uthevet i grønt i tabellen). Inntil videre er de norske navnene ikke tatt med fordi tabellene da blir for brede for visning på smarttelefoner. Noen blomsterfluer har veldig lange navn.

Familien blomsterfluer (Syrphidae) er inndelt i de tre underfamiliene Microdontinae, Eristalinae og Syrphinae. Rekkefølgen på artene i tabellene følger systematikken i Nationalnyckeln, men med underfamiliene Microdontinae og Eristalinae først. I tillegg er underfamiliene indelt i tribuser som igjen inneholder slekter. Tribuser er grupper av slekter som viser sterke morfologiske fellestrekk. Flere slike grupperinger er fremdeles under utredning, blant annet det vanskelige tribuset Pipizini.

De tre tabellene er (klikkbare lenker)
 1. Arter rapportert i Norge i 2019
 2. Arter på den norske listen som ikke er rapportert i 2019.
 3. Arter på den nordiske listen som til nå ikke er funnet i Norge.

Av Nordens 428 arter av blomsterfluer ble nøyaktig halvparten, 214 rapportert i Norge i 2019. Samtidig ble 138 arter på den norske listen ikke rapportert i 2019 mens 76 nordiske arter ennå ikke er registrert i Norge. Blant disse er flere ytterst sjeldne arter som delvis bare er funnet i museumssamlinger. Det offisielle antall arter i Norge var 348 (Leendertse & Nielsen 2018), mens det i henhold til tabellene nedenfor nå er 352 eller 351  (jf. kommentarene for Pipiza og Xanthogramma). De helt eksakte tallene vil fremdeles være et tema for justeringer.

1. Arter rapportert i Norge i 2019 (N = 214)

Tall i parentes etter artsnavnet angir antall rapporteringer og ikke antall individer.

U.fam. Microdontinae
Tribus Microdontini
Microdon analis (2)
Microdon miki (1)
U.fam. Eristalinae
Tribus Callicerini
Callicera aurata (1)
Tribus Rhingiini
Cheilosia albipila (9)
Cheilosia albitarsis (22)
Cheilosia bergenstammi (1)
Cheilosia chrysocoma (10)
Cheilosia fasciata (8)
Cheilosia flavipes (7)
Cheilosia fraterna (1)
Cheilosia gigantea (11)
Cheilosia grossa (1)
Cheilosia illustrata (7)
Cheilosia impressa (1)
Cheilosia latifrons (3)
Cheilosia longula (8)
Cheilosia morio (1)
Cheilosia mutabilis (7)
Cheilosia nigripes (2)
Cheilosia pagana (15)
Cheilosia psilophthalma (1)
Cheilosia pubera (4)
Cheilosia scutellata (9)
Cheilosia semifasciata (1)
Cheilosia sootryeni (1)
Cheilosia urbana (8)
Cheilosia uviformis (5)
Cheilosia variabilis (6)
Cheilosia vernalis (2)
Cheilosia vicina (1)
Ferdinandea cuprea (19)
Rhingia borealis (5)
Rhingia campestris (25)
Pelecocera tricincta (2)
Pelecocera scaevoides (1)
Tribus Chrysogastrini
Brachyopa dorsata (3)
Brachyopa obscura (5)
Brachyopa pilosa (3)
Brachyopa testacea (2)
Chrysogaster solstitialis (8)
Hammerschmidtia ferruginea (9)
Lejogaster metallina (2)
Neoascia podagrica (8)
Neoascia tenur (4)
Neoascia geniculata (3)
Neoascia meticulosa (6)
Orthonevra geniculata (3)
Sphegina clunipes (1)
Sphegina sibirica (27)
Tribus Eristalini
Anasimyia contracta (1)
Anasimyia interpuncta (3)
Anasimyia lineata (5)
Eristalinus aeneus (12)
Eristalinus sepulchralis (10)
Eristalis abusiva (10)
Eristalis arbustorum (52)
Eristalis cryptarum (2)
Eristalis horticola (27)
Eristalis intricaria (82)
Eristalis nemorum (62)
Eristalis obscura (6)
Eristalis oestracea (6)
Eristalis pertinax (173)
Eristalis picea (5)
Eristalis rupium (26)
Eristalis similis (6)
Eristalis tenax (85)
Helophilus affinis (4)
Helophilus groenlandicus (1)
Helophilus hybridus (4)
Helophilus pendulus (162)
Helophilus trivittatus (16)
Myathropa florea (45)
Parhelophilus consimilis (1)
Parhelophilus versicolor (3)
Sericomyia lappona (28)
Sericomyia nigra (14)
Sericomyia silentis (112)
Tribus Merodontini
Eumerus flavitarsis (1)
Eumerus funeralis (5)
Eumerus strigatus (1)
Merodon equestris (30)
Psilota atra (1)
Tribus Pipizini
Neocnemodon pubescens (4)
Neocnemodon vitripennis (1)
Pipiza lugubris (2)
Pipiza noctiluca (6)
Pipiza quadrimaculata (14)
Pipizella viduata (9)
Tribus Volucellini
Volucella bombylans (48)
Volucella inanis (14)
Volucella pellucens (133)
Tribus Xylotini
Blera fallax (6)
Brachypalpoides lentus (3)
Brachypalpus laphriformis (4)
Brachypalpus valgus (1)
Chalcosyrphus nemorum (1)
Chalcosyrphus valgus (5)
Criorhina asilica (11)
Criorhina ranunculi (29)
Pocota personata (1)
Sphecomyia vespiforme (2)
Spilomyia diophthalma (4)
Spilomyia manicata (1)
Syritta pipiens (55)
Temnostoma apiforme (2)
Temnostoma vespiforme (42)
Tropidia scita (6)
Xylota florum (5)
Xylota ignava (5)
Xylota jakutorum (8)
Xylota meigeniana (4)
Xylota segnis (56)
Xylota sylvarum (13)
Xylota tarda (9)
U.fam. Syrphinae
Tribus Bacchini
Baccha elongata (8)
Tribus Melanostomatini
Melanostoma certum (1)
Melanostoma mellinum s.lat. (25)
Melanostoma scalare (26)
Platycheirus angustatus (2)
Platycheirus clypeatus (12)
Platycheirus fulviventris (2)
Platycheirus hyperboreus (1)
Platycheirus immarginatus (2)
Platycheirus scambus (6)
Platycheirus albimanus (49)
Platycheirus amplus (13)
Platycheirus naso (1)
Platycheirus nielseni (5)
Platycheirus parmatus (1)
Platycheirus peltatus (2)
Platycheirus manicatus (9)
Pyrophaena granditarsa (8)
Pyrophaena rosarum (1)
Xanthandrus comtus (36)
Tribus Paragini
Paragus pecchiolii (4)
Paragus haemorrhous (1)
Tribus Chrysotoxini
Chrysotoxum arcuatum (34)
Chrysotoxum bicinctum (37)
Chrysotoxum cautum (4)
Chrysotoxum fasciolatum (13)
Chrysotoxum festivum (16)
Chrysotoxum vernale (5)
Tribus Syrphini
Dasysyrphus albostriatus (10)
Dasysyrphus friuliensis (8)
Dasysyrphus hilaris (2)
Dasysyrphus pauxillus (2)
Dasysyrphus pinastri (12)
Dasysyrphus tricinctus (14)
Dasysyrphus neovenustus (4)
Dasysyrphus venustus (17)
Didea alneti (7)
Didea fasciata (12)
Didea intermedia (5)
Doros profuges (2)
Epistrophe eligans (7)
Epistrophe flava (2)
Epistrophe grossulariae (9)
Epistrophe melanostoma (1)
Epistrophe nitidicollis (4)
Epistrophella euchroma (11)
Episyrphus balteatus (234)
Eriozona syrphoides (3)
Eupeodes bucculatus  (1)
Eupeodes corollae (86)
Eupeodes curtus (1)
Eupeodes duseki (1)
Eupeodes latifasciatus (18)
Eupeodes lundbecki (17)
Eupeodes luniger (7)
Eupeodes nielseni (4)
Eupeodes nitens (8)
Eupeodes punctifer (1)
Lapposyrphus lapponicus (24)
Leucozona lucorum (22)
Leucozona glaucia (37)
Leucozona laternaria (20)
Megasyrphus erraticus (5)
Melangyna arctica (2)
Melangyna barbifrons (1)
Melangyna coei (1)
Melangyna compositarum (2)
Melangyna lasiophthalma (1)
Melangyna quadrimaculata (2)
Melangyna umbellatarum (6)
Meligramma guttata (3)
Meligramma triangulifera (1)
Meliscaeva auricollis (19)
Meliscaeva cinctella (37)
Parasyrphus annulatus (4)
Parasyrphus lineolus (14)
Parasyrphus macularis (5)
Parasyrphus malinellus (1)
Parasyrphus punctulatus (2)
Parasyrphus tarsatus (3)
Parasyrphus vittiger (5)
Scaeva pyrastri (59)
Scaeva selenitica (25)
Sphaerophoria batava (12)
Sphaerophoria interrupta (5)
Sphaerophoria laurae (1)
Sphaerophoria philantha (7)
Sphaerophoria scripta (71)
Sphaerophoria taeniata (2)
Sphaerophoria virgata (5)
Syrphus admirandus (1)
Syrphus attenuatus (1)
Syrphus ribesii (53)
Syrphus torvus (54)
Syrphus vitripennis (30)
Xanthogramma citrofasciatum (3)
Xanthogramma festivum (2)
Xanthogramma pedissequum (8)
Xanthogramma stackelbergi (1)
Mørk messingblomsterflue Callicera aurata
Foto: Morten Angard Mjelde ©.

Morten Angard Mjelde klarte å fange og avfotografere denne hannen av Callicera aurata ved Kragerø 6. juni 2019. Totalt er det kun 20 funn i Norge (Artskart) av denne kanskje aller mest attraktive arten blant våre blomsterfluer.

Spissnutet soppblomsterflue Cheilosia longula

Arten Cheilosia longula er iferd med å splittes i spissnutet soppblomsterflue C. longula og fjellsoppblomsterflue C. longula aff. (som betyr lignende) (Nielsen & Gammelmo 2017; Artfakta 2020). Det skilles foreløpig ikke mellom de to artene i Artsobservasjoner.

Naken kvaeblomsterflue Cheilosia morio

Arten Cheilosia morio er iferd med å splittes til naken kvaeblomsterflue C. luteicornis og håret kvaeblomsterflue C. scanica (Artfakta 2020, Nielsen & Gammelmo 2017). Det skilles foreløpig ikke mellom de to artene i Artsobservasjoner. Det er god grunn til å tro at begge arter forekommer i Norge.

Sevjeblomsterfluer Brachyopa

Nye funn og oppdatert norsk liste over denne slekten er utarbeidet av Leendertse & Nielsen (2018).

Rødfotdroneflue Eristalis cryptarum

To funn i 2019 av denne stadig sjeldnere arten som har det med å dukke opp nær sagt hvor som helst. Dessuten en art som det er fullt mulig å artsbestemme sikkert ut fra bilder.

Taigasolflue Helophilus groenlandicus

Ett rapportert funn i 2019 av denne meget sjeldne arten, fra Fagerli gård i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Funnet ble gjort i malaisefelle og har ingen dato, men god bildedokumentasjon. Eksemplaret er oppbevart i samling. 

Taigasolflue Helophilus groenlandicus kjennetegnes blant annet ved et svart tverrbånd av hår mellom vingefestene. Nåla på bildet står midt i dette svarte båndet. Foto: Jurgen Wegter © .
Gul strandblomsterflue Parhelophilus versicolor

Ifølge validator i Artsobservasjoner er en av de tre rapportene ikke mulig å validere. Dette kan forekomme når kritiske kjennetegn ikke er entydig synlig på bildene og eksemplaret ikke er innsamlet.

Galleblomsterfluer Neocnemodon

Det vanskelige tribuset Pipizini (7 slekter i Norden) er i ferd med å gjennomgå flere endringer. Blant annet har svenske Artfakta endret slektsnavnet Heringia til Neocnemodon, bortsett fra for arten Heringia heringi (almegalleblomsterflue). Denne endringen er ikke gjennomført i norske Artsobservasjoner der artene innen Neocnemodon fremdeles kun finnes under slektsnavnet Heringia.

Toflekket galleblomsterflue Pipiza noctiluca

Taksonomien innen tribuset galleblomsterfluer Pipizini og spesielt slekten Pipiza, har variert betydelig gjennom årene og har ennå ikke funnet noen stabil løsning. Toflekket galleblomsterflue P. noctiluca består av et kompleks av flere arter eller former. I utgangspunktet er det antatt at arten Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758) består av 5 arter; bimaculata (Meigen, 1822), carbonaria (Meigen, 1822), morionella (Zetterstedt, 1843), notata (Meigen, 1822) og signata (Meigen, 1822). Inntil videre er de fleste av disse artene ikke formelt synonymiserte eller splittet ut (Artfakta.se 2020).

Av de fem formene under noctiluca har bimaculata vært regnet som en god art i Norge i svært mange år (Artsdatabanken), mens de øvrige fire fremdeles er samlet under betegnelsen noctiluca. De seks rapportene av P. noctiluca i Norge i 2019 må derfor betraktes som usikre med hensyn til endelig artsnavn.

Brachypalpus valgus (ikke noe norsk navn)

Dette er en nykommer i Norden som ikke er nevnt i Nationalnyckeln (Bartsch et al. 2009 b), men som senere er påvist med to funn i Sverige og minst fem i Norge i årene 2017-2019. Blant annet er et par tidligere norske funn av brun råtevedblomsterflue B. laphriformis revidert til B. valgus. Arten er trolig noe oversett på grunn av likheten med laphriformis, som har 101 funn i Artskart.

Loddenblomsterflue Pocota personata

Denne ytterst sjeldne arten er nærmest til forveksling lik en jordhumlearbeider, men har svarte flekker på vingene. Ett funn ved Moss 11. mai 2019 (dokumentert med foto), og kun tre tidligere funn i Norge.

Lys treblomsterflue Temnostoma apiforme
Foto: Tor Bollingmo ©.

Denne store og iøynefallende blomsterflua blir tross sitt utseende bare rapportert 1-2 ganger pr. år i Norge. Forfatteren var heldig og fikk gode bilder av arten på et entomologisk «hot-spot» ved Lundamo i Trøndelag den 10. juli 2019. Kanskje er den så lik en veps at den blir oversett av den grunn?

Fjellgressblomsterflue Melanostoma certum

De små gressblomsterfluene Melanostoma (med bare 4 arter i Norden) er blant våre aller mest tallrike blomsterfluer. Men taksonomien innen slekten Melanostoma er endret siden Nationalnyckeln kom ut. Beskrivelsen i Nyckeln av den tidligere M. dubium gjelder nå for M. certum. Systematikk og bestemmingsnøkkel for slekten Melanostoma i Nord-Europa ble avklart av Haarto & Ståhls (2014; se lenke til nøkkel i litteraturlista). Manglende kunnskap om disse endringene blant observatører som kun bruker Nationalnyckeln, kan muligens føre til en midlertidig underrapportering av certum, en art som også kan feiltolkes som mørke eksemplarer av M. mellinum. Se også neste art.

Kort gressblomsterflue Melanostoma mellinum s.lat.

Den tidligere arten M. mellinum er nylig splittet i to arter , kort gressblomsterflue M. mellinum sensu lato (= i vid betydning) og søstergressblomsterflue M. mellarium (Haarto & Ståhls, 2014). M. mellarium er derfor en ny norsk art som til forveksling er lik M. mellinum. Det vil ta tid å revidere norske funn innen dette komplekset. Det vil også ta tid å finne ut hvor vanlig mellarium er i forhold til mellinum. De 25 funnene av M. mellinum i 2019 (ingen av mellarium) inneholder mest sannsynlig begge artene.

Rød sumpblomsterflue Pyrophaena granditarsa

Artene innen slekten Pyrophaena hørte inntil nylig inn under fotblomsterfluene Platycheirus. Denne endringen er gjennomført etter at Nationalnyckeln ble utgitt.

Stor vepseblomsterflue Chrysotoxum fasciolatum

Noe er uklart når det gjelder navnebruken innen denne arten i Norge. For årene 2008 – 2015 finnes det 7 rapporter i Artsobs. og 40 funn i Artskart på navnet Chrysotoxum fasciatum (Müller, 1764), et navn som i Sverige hverken er nevnt i Nationalnyckeln eller i Artfakta. De norske funnene er angitt uten noe norsk navn eller henvisning til noen annen art eller synonym. Til tross for de mange norske funnene er C. fasciatum heller ikke nevnt på den norske listen til Nielsen & Gammelmo (2017). Muligens kan fasciatum bero på en feilskriving av fasciolatum, men artsnavnet fasciatum er fullt gyldig og godt kjent nedover i Europa i tillegg til C. fasciolatum. Dette er gåtefullt. Hvilken art representerer de norske funnene av fasciatum?

Engvepseblomsterflue Chrysotoxum festivum
Engvepseblomsterflue fotografert i sitt territorium ved fyllplass for hageavfall på Nordhassel, Lista, 10. juni 2019. Foto: Tor Bollingmo ©.

I Norge finnes engvepseblomsterflue relativt vanlig i de sørlige deler av Østlandet og langs Sørlandskysten frem til Rogaland (Artskart). Forfatteren var heldig og fikk studere den territorielle atferden til en hann på Nordhassel på Lista den 10. juni. Fluen ble fotografert, innsamlet og står i samling. Dette er ett av 16 funn rapportert i 2019.

Et funn ved Verdal 9. juli 2019 (Artsobs.) er helt uten belegg og langt nord for artens nærmeste funnområder i Norge, og er derfor ikke tatt med i statistikken. Det blir neppe godkjent ved validering. Sikker bestemmelse av denne arten innebærer blant annet at fargen på indre del av lårene dokumenteres.

Kronblomsterflue Doros profuges

Denne ekstremt attraktive arten er totalt funnet 11 ganger i Norge, og to av disse observasjonene er gjort i 2019. Begge er dokumentert med fotos av innsamlede eksemplarer (Artsobs.).

Bølgebåndet markblomsterflue Eupeodes bucculatus

Dette er ikke noen spesielt sjelden art hos oss. Blant annet er arten kjent fra mange funn i Nordland fylke. Likevel var forfatterens funn 6. aug. ved Lundamo i Trøndelag eneste rapporterte funn fra Norge i 2019. Eksemplaret ble innsamlet og står i samling.

Også artene småflekket markblomsterflue E. curtus, nordlig tvillingmarkblomsterflue E. duseki og arktisk markblomsterflue E. punctifer ble rapportert kun med ett funn hver i 2019. Førstnevnte fra Hamarøy i Nordland sist i juli, duseki fra Steigen i Nordland i samme tidsrom og punctifer fra Hamarøy sist i juli (Artsobservasjoner). Eksemplarene er innsamlet (trolig i Malaisefeller),  mikroskopert og artsbestemt av Tomas Husdal og representerer et kjærkomment materiale fra lenger nord i landet.

Mørk lykteblomsterflue Leucozona laternaria
Hunn mørk lykteblomsterflue fotografert på fjellkvann ved Krokhølen, Glåmos, Trøndelag 13. juli 2019. Foto: Dag O. Bollingmo ©.

Lykteblomsterfluene Leucozona med 4 arter i Norden, er blant de artene som er lettest å bestemme i felt og ut fra fotografier. De sitter oftest godt eksponert på ulike skjermplanter. Mørk lykteblomsterflue L. laternaria kjennes blant annet på helt svart skutell. Hunnen har kraftige hvite felter.

Gulpannet hageblomsterflue Syrphus admirandus
Det rent gule feltet ovenfor antennene er et sikkert kjennetegn på gulpannet hageblomsterflue. Foto: Morten Angard Mjelde ©.

Dette er en sjelden og vanskelig art som hittil kun er påvist 9 ganger i Norge, med påfallende spredte funn fra Vennesla i sør til Sør-Varanger i nord. Arten blir muligens noe oversett på grunn av likheten med andre og langt vanligere Syrphus-arter. Eneste funn i 2019 var hunnen på bildet som ble innfanget og fotografert ved Kurdøla, Kragerø 31. august.

Fjellhageblomsterflue Syrphus attenuatus
Trolig verdens aller første foto av et levende eksemplar av fjellhageblomsterflue. En hann ved Kringluttjønn, Fokstumyra, Dovrefjell 8, juni 2019. Foto: Tor Bollingmo ©.
Samme eksemplar, som ser ut til å suge mineraler fra den kalkholdige grusen midt på setervegen. Foto: Tor Bollingmo ©.  

Dovrefjell er et av de kjente funnområdene for denne arten, som har sin forekomst i fjellbjørkeskogen fra Jotunheimen til Dovretraktene, og i indre deler av Troms og Finnmark. Forfatteren gjorde årets eneste norske funn av arten ved Kringluttjønn på Fokstumyra den 8. juni 2019. Funnet ble oppdaget i ettertid ved gjennomgang av fotomateriale. Stor var overraskelsen da det viste seg at denne arten trolig aldri er fotografert i levende tilstand tidligere, hverken i Eurasia eller i Nord-Amerika. Bilder finnes kun av gamle og slitne eksemplarer i museumssamlinger. Det er selvsagt planlagt en ny ekspedisjon til Kringluttjønn kommende sommer.

Xanthogramma citrofasciatum De Geer, 1776

Det hersker tilsynelatende ulike oppfatninger i Sverige og Norge når det gjelder artsinndelingen av X. citrofasciatum og X. festivum. Ifølge Nationalnyckeln og Artfakta.se  er X. festivum auct. nec (Linnaeus, 1758) et synonym til arten smalkilblomfluga X. citrofasciatum De Geer, 1776. X. festivum behandles derfor ikke som egen art i Nyckeln.

I den norske Artsdatabanken er X. citrofasciatum og X. festivum behandlet som to separate arter, men førstnevnte er ikke oppført med eget norsk navn. De to artene er rapportert med hhv. 3 og 2 funn i Norge i 2019. Nielsen & Gammelmo (2017) nevner ikke X. citrofasciatum i sin norske liste, men inkluderer smalstripeblomsterflue X. festivum. Grunnlaget for dette er ukjent.

Smalstripeblomsterflue Xanthogramma festivum (Linnaeus, 1758)

Se omtalen av arten X. citrofasciatum ovenfor. X. festivum omtales som en anerkjent art i det meste av den europeiske fluelitteraturen. Vi konstaterer at smalstripeblomsterflue har ulike vitenskapelige navn i Norge og Sverige. Forfatteren regner med å komme tilbake med en oppdatering rundt denne problematikken om ikke lenge.

2. Arter på den norske listen som ikke er rapportert i 2019 (N = 138)
U.fam. Microdontinae
Tribus Microdontini
Microdon mutabilis
Microdon myrmicae
U.fam. Eristalinae
Tribus Callicerini
Callicera aenea
Tribus Cerioidini
Ceriana conopsoides
Tribus Rhingiini
Cheilosia alpina
Cheilosia angustigenis
Cheilosia carbonaria
Cheilosia chlorus
Cheilosia cynocephala
Cheilosia flavissima
Cheilosia frontalis
Cheilosia ingerae
Cheilosia aff. longula
Cheilosia morio (scanica)
Cheilosia naruska
Cheilosia nebulosa
Cheilosia proxima
Cheilosia reniformis
Cheilosia rufimana
Cheilosia sahlbergi
Cheilosia velutina
Cheilosia vulpina
Ferdinandea ruficornis
Portevinia maculata
Pelecocera caledonica
Tribus Chrysogastrini
Brachyopa bicolor
Brachyopa cinerea
Brachyopa panzeri
Brachyopa vittata
Chrysogaster coemiteriorum
Chrysosyrphus nasutus
Chrysosyrphus niger
Lejogaster tarsata
Melanogaster aerosa
Melanogaster parumplicata
Neoascia interrupta
Neoascia subchalybea
Orthonevra erythrogona
Orthonevra intermedia
Orthonevra nobilis
Orthonevra stackelbergi
Sphegina elegans
Sphegina montana
Sphegina spheginea
Tribus Eristalini
Anasimyia lunulata
Anasimyia transfuga
Eristalis anthophorina
Eristalis fratercula
Eristalis gomojunovae
Eristalis hirta
Helophilus lapponicus
Mallota megilliformis
Parhelophilus frutetorum
Arctophila bombiformis
Sericomyia arctica
Sericomyia jakutica
Tribus Merodontini
Eumerus ornatus
Eumerus sabulonum
Tribus Pipizini
Cryptopipiza notabila
Heringia heringi
Neocnemodon fulvimanus
Neocnemodon larusi
Neocnemodon latitarsis
Neocnemodon verrucula
Pipiza accola
Pipiza austriaca
Pipiza luteitarsis
Pipiza bimaculata
Trichopsomyia flavitarsis
Triglyphus primus
Tribus Xylotini
Chalcosyrphus jacobsoni
Chalcosyrphus piger
Criorhina berberina
Lejota ruficornis
Temnostoma angustistriatum
Temnostoma sericomyiaeforme
Xylota caeruleiventris
Xylota suecica
Xylota triangularis
Xylota xanthocnema
U.fam. Syrphinae
Tribus Melanostomatini
Melanostoma mellarium
Platycheirus aeratus
Platycheirus europaeus
Platycheirus occultus
Platycheirus perpallidus
Platycheirus podagratus
Platycheirus ramsarensis
Platycheirus aurolateralis
Platycheirus laskai
Platycheirus nigrofemoratus
Platycheirus scutatus
Platycheirus splendidus
Platycheirus urakawensis
Platycheirus jaerensis
Platycheirus chilosia
Platycheirus discimanus
Platycheirus groenlandicus
Platycheirus kittilaensis
Platycheirus latimanus
Platycheirus subordinatus
Platycheirus tarsalis
Platycheirus varipes
Platycheirus ambiguus
Platycheirus lundbecki
Platycheirus transfugus
Tribus Paragini
Paragus bicolor
Paragus finitimus
Paragus punctulatus
Paragus constrictus
Paragus tibialis
Tribus Chrysotoxini
Chrysotoxum octomaculatum
Tribus Syrphini
Dasysyrphus nigricornis
Epistrophe cryptica
Epistrophe obscuripes
Epistrophe ochrostoma
Epistrophe olgae
Eupeodes abiskoensis
Eupeodes biciki
Eupeodes goeldlini
Eupeodes tirolensis
Eupeodes vockerothi
Fagisyrphus cinctus
Leucozona inopinata
Melangyna ericarum
Melangyna lucifera
Melangyna pavlovskyi
Parasyrphus groenlandicus
Parasyrphus nigritarsis
Parasyrphus proximus
Sphaerophoria abbreviata
Sphaerophoria bankowskae
Sphaerophoria boreoalpina
Sphaerophoria chongjini
Sphaerophoria fatarum
Sphaerophoria loewi
Sphaerophoria potentillae
Sphaerophoria rueppelli
Syrphus sexmaculatus

3. Arter på den nordiske listen (Artfakta.se) som til nå ikke er funnet i Norge (N = 76)

U.fam. Microdontinae
Tribus Microdontini
Microdon devius
U.fam. Eristalinae
Tribus Cerioidini
Sphiximorpha subsessilis
Tribus Rhingiini
Cheilosia alba
Cheilosia antiqua
Cheilosia barbata
Cheilosia canicularis
Cheilosia hercyniae
Cheilosia himantopus
Cheilosia lasiopa
Cheilosia laticornis
Cheilosia melanopa
Cheilosia ranunculi
Cheilosia soror
Rhingia rostrata
Pelecocera lusitanica
Tribus Chrysogastrini
Brachyopa insensilis
Brachyopa scutellaris
Chrysogaster virescens
Melanogaster hirtella
Melanogaster nuda
Myolepta dubia
Neoascia annexa
Neoascia obliqua
Orthonevra brevicornis
Orthonevra elegans
Orthonevra plumbago
Sphegina verecunda
Tribus Eristalini
Eristalis alpina
Helophilus bottnicus
Lejops vittatus
Mallota cimbiciformis
Arctophila superbiens
Tribus Merodontini
Eumerus grandis
Eumerus ruficornis
Eumerus sogdianus
Merodon avidus
Psilota innupta
Tribus Pipizini
Neocnemodon brevidens
Pipiza fasciata
Pipiza festiva
Pipizella certa
Pipizella virens
Trichopsomyia joratensis
Tribus Volucellini
Volucella zonaria
Tribus Xylotini
Blera eoa
Caliprobola speciosa
Chalcosyrphus nigripes
Chalcosyrphus rufipes
Criorhina floccosa
Criorhina pachymera
Psarus abdominalis
Temnostoma bombylans
Temnostoma carens
Temnostoma meridionale
Tropidia fasciata
Xylota abiens
U.fam. Syrphinae
Tribus Melanostomatini
Platycheirus magadanensis
Platycheirus sticticus
Platycheirus islandicus
Platycheirus brunnifrons
Platycheirus goeldlini
Platycheirus sibiricus
Tribus Paragini
Paragus albifrons
Tribus Chrysotoxini
Chrysotoxum elegans
Chrysotoxum lineare
Chrysotoxum verralli
Tribus Syrphini
Dasysyrphus eggeri
Dasysyrphus postclaviger
Epistrophe annulitarsis
Epistrophe diaphana
Eupeodes rufipunctatus
Scaeva dignota
Sphaerophoria kaa
Sphaerophoria pallidula
Xanthogramma dives

Følgende arter har uklar systematisk og faunistisk status i Norden og er derfor ikke tatt med i tabellene:

 • Pipiza carbonaria
 • P. morionella
 • P. notata
 • P. signata
 • Pipizella obscura

Ifølge Tab. 1 var dette de 20 oftest rapporterte artene i 2019. Tallet angir antall rapporter og ikke antall individer.

234 Episyrphus balteatus
173 Eristalis pertinax
162 Helophilus pendulus
133 Volucella pellucens
112 Sericomyia silentis
  86 Eupeodes corollae
  85 Eristalis tenax
  82 Eristalis intricaria
  71 Sphaerophoria scripta
  62 Eristalis nemorum
  59 Scaeva pyrastri
  56 Xylota segnis
  55 Syritta pipiens
  54 Syrphus torvus
  53 Syrphus ribesii
  52 Eristalis arbustorum
  49 Platycheirus albimanus
  48 Volucella bombylans
  45 Myathropa florea
  42 Temnostoma vespiforme

Kilder og lenker

 • Bartsch, H. et al. 2009a. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Syrphidae: Syrphinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Bartsch, H. et al. 2009b. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Haarto, A. & G. Ståhls 2014. When mtDNA COI is misleading: congruent signal of ITS2 molecular marker and morphology for North European Melanostoma Schiner, 1860 (Diptera, Syrphidae). ZooKeys, 431, 93-134. Bestemmelsesnøkkelen for Melanostoma her (pdf).
 • Leendertse, A. & T.R. Nielsen 2018. Nye funn av sevjeblomsterfluer i Norge og oppdatert sjekkliste over norske blomsterfluer. Insekt.Nytt 43 (1) 13-16.
 • Leendertse, A., J.S. Birkeland & E. Songe Paulsen 2019. Ny strandblomsterflue i Norge. Insekt-Nytt 44 (4) 12-14.
 • Nielsen, T.R. & Ø. Gammelmo 2017. Sjekkliste over norske blomsterfluer (Diptera, Syrphidae). Insekt-Nytt 42 (2) 15-42.
 • Artfakta.se (den svenske Artdatabanken).
 • Artsobservasjoner.no (den norske Artsdatabanken).

Kommentarer

Fornuftige kommentarer til denne artikkelen er selvsagt velkomne. Det vil alltid være ulike synspunkter knyttet til bruken av data fra denne type «Citizen Science». Send kommentarer til tor.bollingmo@brains.no for gjengivelse her. 

(slutt).