Om humleskolen

Humleskolen har som mål å gjøre det lettere for alle å studere det fantastiske artsmangfoldet. De fleste nettsteder og kilder om arter krever at man har noe forkunnskaper for å bruke tjenestene. Men her hos oss trenger du ingen slike kunnskaper. Her kan du starte fra null og finne enkle forklaringer på hvordan du bruker de viktigste kildene til kunnskap.

Humleskolen lages og drives av BRAINS Media i Trondheim. Dette er en privat virksomhet som drives av Tor Bollingmo. Han er biolog og driver med naturhistorisk formidling, og har erfaring fra avisarbeid, tidsskrift- og bokproduksjon, tv-produksjon, forskning og undervisning. Tor har også laget håndboken «Norges humler med Humleskolen», som det er en stor fordel å ha hvis du vil ha fullt utbytte av disse nettsidene. Du anskaffer boken ved å gå til www.norgeshumler.no eller bruke kontaktopplysningene.

Under naturlige forhold

Alt bildemateriale på disse nettsidene og alle aktiviteter ute, er basert på studier av artene under naturlige forhold i norsk natur. Her finner du ingen døde insekter på nål eller utstoppede dyr med tomme blikk. Humleskolen baseres på studier av levende organismer ute i naturen. Når vi bruker lokkemidler, planter i botaniske hager eller insekter under kontrollerte forhold, vil dette alltid fremgå tydelig i teksten.

Kåserier, undervisning og manuskripter

Bruken av Humleskolen og de nettstedene vi lager lenker til, er gratis. Men det er mulig å kjøpe ekstra tjenester hvis du ønsker det. Slike tjenester kan være kjøp av foredrag og kåserier, nyskrevne artikler til aviser og tidsskrifter, kjøp av spesielle bilder eller produksjon av manuskripter til tv-programmer. Du kan også kjøpe hjelp til undervisning både ute og inne.

Kvalitetssikring

Det er Humleskolen selv i samarbeid med uavhengige fagfolk som står for produksjonen av innhold og kvalitetssikring av data om arter. De enkelte bidragsyterne blir kreditert i hvert enkelt tilfelle. I tillegg benytter vi ulike offisielle kilder for artsopplysninger på nett.

Støttespillere

Arbeidet med håndboken Norges humler og igangsettingen av Humleskolen på nett ble gjort mulig med økonomisk støtte fra Artsdatabanken og Klima- og miljødepartementet i 2014.

Ansvarlig redaktør er Tor Bollingmo.