Strålende humledag i Beitlandet

Etter en periode med mye kaldt gråvær, kom helga med strålende klarvær og gode temperaturer. Det hjalp godt på humøret både hos folk og insekter. Mer enn 70 personer møtte opp til humledag på Beitland gård i Beitlandet, Hegra, Nord-Trøndelag, på formiddagen søndag 28. juni 2015. Med musikk, vaffelsteking og stor gjestfrihet, sørget familien Beitland for at de besøkende fikk en nydelig dag i slåtteenga.

Tekst og fotos: Tor Bollingmo.

Bildet øverst: Rundt 50 personer ble med videre på humlefangst og ekskursjon etter kåseriet om humlenes liv, og etter servering av nystekte vafler og kaffe. I løpet av bare en times tid fanget barn og voksne masse arbeidere og dronninger av minst 10 forskjellige humlearter.

Veldig gammelt kulturlandskap

Slåtteengene i Beitlandet ligger forholdsvis høyt i skogen, og har en fauna og flora som er ganske enestående i Midt-Norge. Foto: Tor Bollingmo.
Slåtteengene i Beitlandet ligger forholdsvis høyt i skogen, og har en fauna og flora som er ganske enestående i Midt-Norge. Foto: Tor Bollingmo.

Forradalen, med den varig vernede lakseelva Forra (vernet i 1986 etter lang kamp), må være et av de vakreste stedene på planeten. Oppe i de brattere delene av dalen ligger Beitland gård, som har røtter helt tilbake til 1500-tallet. Her driver Trond Olav og Heidi Beitland gårdsbruk med stor vekt på skjøtsel av de gamle slåtteengene. Navnet Beitlandet forteller også at her har det vært drevet med husdyrbeite i hundrevis av år.

Klikk på bildet for stor utgave.

Som biolog og entomolog skal du ikke ha ruslet her i mange solrike minutter før det biologiske mangfoldet fremstår som ganske slående. Vi hadde knapt kommet oss ut av bilen under befaringen dagen i forveien, før det svirret en bredkantet humlesvermer Hemaris fuciformis rett foran oss i blomsterbedet på gården. Dette er en meget sjelden sommerfugl nord for Dovre og ble en god start på helga.

Langeleik og humlesang

Fra i 12-tiden strømmet bygdefolket til på den gamle Nergården på Beitland gård, der stekingen av vafler allerede var i full gang. Foto: Tor Bollingmo.
Fra i 12-tiden strømmet bygdefolket til på den gamle Nergården på Beitland gård, der stekingen av vafler allerede var i full gang. Foto: Tor Bollingmo.

Det var rene høytidsstemningen ved den gamle Nergården på Beitland da bygdafolket begynte å strømme til på søndag formiddag. Nesten som en scene fra Emil i Lönneberget.  De ble gjestfritt tatt imot av sjølfolket, og bonden sjøl ønsket alle velkommen til humledag og humlevandring. Deretter var det stemningsfulle kunstneriske innslag av sønnen på gården, Emil Beitland og Ragna Olsen. Paret har valgt å bosette seg på Nergården for deler av sommeren.

Midt i stabelen av humlebøker fremførte Ole Beitland sin egen komposisjon "Slåtten om slåtten" på en langeleik laget av sambygdingen Ola Kai Ledang. Foto: Tor Bollingmo.
Midt i stabelen av humlebøker fremførte Emil Beitland sin egen komposisjon «Slåtten om slåtten» på en langeleik laget av sambygdingen Ola Kai Ledang, som også var tilstede. Foto: Tor Bollingmo.

 

fremførte Cornelius Wrijeswigs "Jag hadde en gang en båt", med det siste verset nyskrevet om humlene. "Svar du mig på, var är dom nå ...". Foto: Tor Bollingmo.
Emil Beitland og Ragna Olsen fremførte Cornelis Wreeswijks «Jag hadde en gang en båt» med det siste verset nyskrevet om humlene: «Svar du mig på, var är dom nå …». Foto: Tor Bollingmo.

 

 

 

Humlenes dramatiske liv

Etter kåseriet var det humlefangst og ekskursjon i slåtteenga. På Beitland går kyr av rasene herford og rørosku på partier som er separate fra selve slåtteenga, for at tråkk ikke skal redusere det biologiske mangfoldet. Foto: Tor Bollingmo.
Etter kåseriet var det humlefangst og ekskursjon i slåtteenga. På Beitland går kyr og kalver av rasene hereford og rørosku (sidet trønderfe) på partier som er separate fra selve slåtteenga, slik at tråkk og slitasje ikke skal redusere det biologiske mangfoldet. Disse kurasene tar seg også lettere frem i ulendt terreng enn mer nymotens kjøttkveg. Foto: Tor Bollingmo.

Kåseriet om humlenes liv tok utgangspunkt i den dramatiske historien rundt biedøden, og plantenes og humlenes lange evolusjonshistorie og gjensidige avhengighet av hverandre. Deretter var det kjapp gjennomgang av humlesamfunnets livssyklus, og noen eksempler på spesielle tilpasninger hos norske humler.

Det var en kaffetørst og veldig lydhør forsamling som deretter gjorde seg klar til humlefangst og ekskursjon i slåtteenga. Mest imponerende var de mange barna, som satt musestille som  fargerike sommerblomster rundt omkring på tunet og lyttet til det timelange kåseriet.

Barna fikk en bratt læringskurve i bestemming av humler, og mange skulle rett hjem og fange fler. Etter felles fotografering i enga (bildet øverst) ble alle humlene sluppet fri. Foto Tor Bollingmo.
Barna fikk en bratt læringskurve i bestemming av humler, og mange skulle rett hjem og fange flere. Etter felles fotografering i enga (bildet øverst på siden) ble alle humlene sluppet fri og ingen så ut til å ha tatt skade av behandlingen. Foto Tor Bollingmo.

Men så fikk de utlevert glass og hov for fangst av humler. Etter en kort instruksjon om hvordan humler kan fanges, var det full fart og en jevn trafikk frem og tilbake til Tor for å vise frem og artsbestemme fangsten.

Minst 10 forskjellige humlearter

Blant de innsamlete og fotograferte humlene denne dagen var også to dronninger av tyvhumle Bombus wurfleini mastrucatus, en humleform som er særegen for Norge. Foto: Tor Bollingmo.
Blant de innsamlete og fotograferte humlene denne dagen var også to dronninger av tyvhumle Bombus wurfleini mastrucatus, en humleform som er særegen for Norge. Foto: Tor Bollingmo.

Etter hvert som ungene kom løpende med det ene fangstglasset etter det andre, ble lista over humlearter ganske lang. Flere mer uvanlige arter dukket også opp. Fangsten inneholdt dronninger av lynggjøkhumle, markgjøkhumle, barskoghumle, tyvhumle, markhumle, åkerhumle og muligens tregjøkhumle, og i tillegg arbeidere av lys jordhumle, trehumle, lynghumle og trolig lundhumle. Flere jordhumlearter blant arbeiderne kan heller ikke utelukkes.

Arrangementet var såpass vellykket at det kan være aktuelt å gjenta noe lignende i en annen sammenheng. Gårdbrukerparet Beitland har tidligere arrangert slåttedag på gården med fokus på skjøtsel og slått. Kanskje kan humler og pollinerende insekter bli en del av et slikt opplegg. Men en ting er i hvert fall helt sikkert. Om et par-tre uker gjør vi nærmere undersøkelser av insektfaunaen i området. Her må det være uoppdagete ting både blant humler, bier, blomsterfluer og sommerfugler. Vi kommer tilbake med nærmere rapport her på Humlebloggen.

Noen lenker og kilder

Omtale av dagen i Stjørdals-Nytt.

Artikkel om elva Forra.

Om Øvre Forra naturreservat i Store norske.

Portalen Forraporten (anbefales).