Humlebuzzruta høsten 2017

NTNU Vitenskapsmuseets skoleprosjekt Humlebuzz ruller også nå i høst. Det er fortsatt skoler i Nord-Trøndelag som får besøk. Påmeldingen er ferdig og ruta er klar. I vår og i sommer gjennomførte vi en flott turné der mer enn 700 fjerde- og femteklassinger ved 23 skoler fikk besøk av levende humlesamfunn i klasserommet, og detaljert undervisning i evolusjon, pollinering og matproduksjon. Opplegget justeres og forbedres hele tiden. Ikke minst må det tilpasses årstidens tilgang til levende dyr ute i naturen. Det er Humleskolen ved Tor Bollingmo som er leid inn for å gjennomføre prosjektet. Gunnar Holt ved Vitenskapsmuseet er kontakt for skolene.

Bruker den lokale naturen

Det er sendt ut forslag til rektorer og lærere om hvordan elever og skoler kan forberede seg. Her blir det foreslått flere nyttige og morsomme oppgaver.  Lærere og elever blir også oppfordret til å kartlegge arealer i nærområdene der det kan være mulig å arbeide på Humlebuzzdagen. Spesielt er vi interessert i ressurser med verneområder og sjeldne (truede) arter, der vi kan studere hva artene må ha for å overleve. Oppgavene finnes på denne nettsiden.

Både oppgaver, kontaktopplysninger og annen informasjon om prosjektet finner du på www.humlebuzz.no.

Humlebuzzruta høsten 2017

Humlebuzzruta våren 2017 (gjennomført)

Humlebuzz på besøk ved Vik skole i Ålesund i juni 2016. Foto: Tor Bollingmo.