Humlebuzzruta høsten 2017

NTNU Vitenskapsmuseets skoleprosjekt Humlebuzz ruller også nå i høst. Det er fortsatt skoler i Nord-Trøndelag som får besøk. Påmeldingen er ferdig og ruta er klar. I vår og i sommer gjennomførte vi en flott turné der mer enn 700 fjerde- og femteklassinger fikk besøk av levende humlesamfunn i klasserommet, og detaljert undervisning i evolusjon, pollinering og matproduksjon. Opplegget justeres og forbedres hele tiden. Ikke minst må det tilpasses årstidens tilgang på levende dyr ute i naturen. Det er Humleskolen ved Tor Bollingmo som er leid inn for å gjennomføre prosjektet. Gunnar Holt ved Vitenskapsmuseet er kontakt for skolene.

Bruker de lokale artene

Det er sendt ut forslag til rektorer og lærere om hvordan elever og skoler kan forberede seg. Her blir det foreslått flere nyttige og morsomme oppgaver.  Lærere og elever blir også oppfordret til å kartlegge arealer i nærområdene der det er mulig å arbeide deler av Humlebuzzdagen. Spesielt er vi interessert i ressurser med verneområder og sjeldne (truede) arter, der vi kan studere hva artene trenger for å overleve. Oppgavene finnes på denne nettsiden.

Både oppgaver, kontaktopplysninger og annen informasjon om prosjektet finner du på www.humlebuzz.no.

Humlebuzzruta høsten 2017

Humlebuzzruta våren 2017 (gjennomført)

Velkommen til Humleskolen