Sommerfugler i vinterland

Rekordtidlig funn av marsmåler Phigalia pilosaria og samtidig det aller nordligste i landet til nå. Etter en kort varmebølge i kjølvannet av stormen "Ole", satt dette nyklekte eksemplaret ved ei utelampe på Byneset vest for Trondheim den 12. februar 2015. Det er ekstremt tidlig.
Rekordtidlig funn av marsmåler Phigalia pilosaria og samtidig det aller nordligste i landet til nå. Etter en kort varmebølge i kjølvannet av stormen «Ole», satt dette nyklekte eksemplaret ved ei utelampe på Byneset vest for Trondheim den 12. februar 2015. Det er ekstremt tidlig.

For enkelte spesialiserte sommerfugler starter sesongen allerede i månedsskiftet februar – mars. Men aldri tidligere har de første vist seg så tidlig som i år. Et par av de typiske mars-artene er rapportert allerede første uke i februar. Det skyldes bølger av varmluft i kjølvannet av de kraftige stormene.

Tekst og foto: Tor Bollingmo.  Publisert 12. februar 2015, oppdatert 2. mars 2015..

Bildet øverst: Marsmåler Phigalia pilosaria 10. februar 2015 ved utelampe på Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag.

Sommerfugler kan overvintre både som egg, larver, pupper og imago (ferdig klekte voksne). Små møll og såkalte halvmøll kan forekomme i og ved hus gjennom hele vinteren. Men større arter som målere og nattfly dukker normalt ikke opp før rundt månedsskiftet februar – mars, avhengig av hvordan klimaet ved lokaliteten er.

Varm luft etter «Ole»

Denne vinteren har været vært ganske ekstremt på flere måter, med flere navngitte ekstremvær som «Mons», «Nina» og «Ole».  I bakkant av slike lavtrykk blåser det gjerne spesielt kraftig. Noen ganger avsluttes uværet med at varm og fuktig luft suges nordover fra Kontinentet eller inn fra Atlanteren. Det var det som skjedde etter den siste stormen, «Ole».

I Trøndelag regnet det så kraftig i kjølvannet av «Ole», at veiene fortsatt var stengt mange steder seks dager etter stormen. Fire steder kom hele månedsnedbøren (opptil 130 millimeter) i løpet av bare 48 timer. Det tilsvarer 130 liter per kvadratmeter.

Marsmåler i februar

IMG_2059ed
Eksemplar nummer to av marsmåler, på samme husvegg som den første, Byneset, Trondheim, sett både på kvelden 28. februar og på morgenen 2. mars 2015 da dette bildet ble tatt. Foto: Tor Bollingmo.

Slike værforhold fører til at noen insekter smeltes frem og klekker ekstra tidlig. Aller første rapporterte sommerfugl fra Trøndelag i år ble en hann marsmåler Phigalia pilosaria (bildet øverst) som satt ved min utelampe på kveldingen den 10. februar 2015. Den satt fortsatt der kvelden etter, men så var den borte. Observasjonen ble lagt inn på nettstedet lepidoptera.no, som er det ene av to nettsteder for registrering av sommerfugler. Det andre er Artsobservasjoners registrering av «småkryp» og seksjonen for sommerfugler (se lenker nedenfor).

Variabelt flatfly eks 1, Haltdalen 20 sept -14
Variabelt flatfly hører med blant de aller tidligste sommerfuglene. Voksne eksemplarer er funnet allerede i januar. Denne ble fotografert i Haltdalen, Sør-Trøndelag, 20. sept. 2014. Foto: Dag O. Bollingmo.

Ifølge disse to nettstedene er det gjort noen spredte observasjoner av nattsommerfugler i Norge gjennom både januar og februar, spesielt av «nattsvermeren» variabelt flatfly Conistra vaccinii helt sør og sørøst i landet. Men ingen fra Trøndelag. Marsmåleren fra Byneset 10. februar ble dermed den aller første sommerfuglen i Trøndelag i år.

Til overmål er dette også den nordligste registreringen av arten i Norge noensinne, og den andre i Sør-Trøndelag. Det første var et funn i Snillfjord, Hemne, den 16. mars 2012, som grenser mot flere andre funn i Møre og Romsdal. Kanskje er arten iferd med å bre seg nordover som følge av det varmere klimaet.

Oppdatering: Enda en ….  og så enda to

Enda et eksemplar av marsmåler dukket opp på denne nordgrense-lokaliteten på Byneset på kvelden 27. februar. Det samme eksemplaret satt der fortsatt på morgenen 2. mars, da det ble fotografert. Fotografiene (ovenfor og øverst) viser at eksemplarene har forskjellige detaljer i tegningene. Men så, på kveldingen, var de blitt tre! Ingen tvil om at det er en uvanlig vår for arten.

Det er også meldt flere registreringer helt sør i landet, ifølge Lepidoptera.no. Totalt 18 meldinger av ialt 52 eksemplarer fra Østfold, Rogaland og Hordaland, pluss de fire fra Sør-Trøndelag, inntil 3. mars.

Hunnene mangler vinger

Hann stor frostmåler Erannis defolaria på samme lokalitet på Byneset, Trondheim den 25. oktober 2014. På samme måte som hos marsmåler mangler hunnen vinger. Foto: Tor Bollingmo.
Hann stor frostmåler Erannis defolaria på samme lokalitet på Byneset, Trondheim den 25. oktober 2014. På samme måte som hos marsmåler mangler hunnen vinger. Foto: Tor Bollingmo.

Både marsmåler og dens nærmeste slektninger er lette å kjønnsbestemme, fordi bare hannen har utviklet vinger. Hunnene blant disse artene mangler enten vinger helt, eller har små vingestubber. Hun sitter helt i ro og skiller ut duftestoffer, mens hannene kan fly over store avstander.

Den største av disse artene er stor frostmåler Erannis defolaria, som flyr i oktober og november i lavlandet i Sør-Norge opp til Nord-Trøndelag.  Se foto ovenfor. Denne arten sees aldri om våren, men larver blir rapportert i mai – juni, akkurat som hos marsmåler.

Hunner av marsmåler rapporteres meget sjelden. De er ytterst kryptiske. Men det finnes et foto på Artsobservasjoner fra Lindesnes 1. mars 2012 (Inge Flesjå) og et på Lepidoptera.no fra Ålesund 25. feb. 2010 (Aslak Nedregård). Mye av årsaken til de få rapporterte hunnene er nok at de er små og ekstremt godt kamuflasjefarget.

Hvis du ønsker å gjøre egne observasjoner av marsmålere og andre nattsommerfugler nå på tidligvåren, må du holde øye med husveggen ved utelampa på milde kvelder og netter. Det kan være en artig og interessant opplevelse mens vi venter på den egentlige våren.

Kilder og lenker:

Fem steder i Trøndelag fikk en hel månedsnedbør på 48 timer.

Nettstedet Lepidoptera.no (observasjoner av sommerfugler).

Nettstedet Artsobservasjoner Småkryp.

Takk til Dag O. Bollingmo for innlegging av observasjonene på Lepidoptera.no og for lån av foto av variabelt flatfly.