Fant ny sommerfuglart for Midt-Norge

Ved hjelp av mobiltelefonen tok Eva Mette Hay bilder av et merkelig insekt i blomsterbedet utenfor hytta på Tautra i Nord-Trøndelag. Insektet var 2,5 centimeter langt med et vingespenn på mer enn det dobbelte, og så ut som en diger veps. Størrelsen og de sterke vepsefargene gjorde hyttefolket noe skeptiske, men de lot det vakre insektet sitte i fred. Senere ble bildene sendt til Humleskolen. Vi kan fastslå at dette er første funn av sommerfuglarten ospeglassvinge Sesia apiformis nord for Dovre. Funnet bidrar til å understreke hvor spesiell sommeren 2015 var for mange insektarter.

Tor Bollingmo (tekst) og Eva Mette Hay (foto). Publisert 10. september 2015.

Femte rapportering  fra Norge i år

Hvis du lurer på hvor sjelden din observasjon av en sommerfugl er, bør du først sjekke nettstedet Lepidoptera.no (Lepidoptera er det vitenskapelige navnet på sommerfugler), og deretter nettstedene Artskart og Artsobservasjoner som drives av Artsdatabanken. En sjekk på disse nettstedene viser kjapt at ospeglassvinge kun er rapportert fem ganger i Norge hittil i år (totalt åtte eksemplarer), og at arten er ny nord for Dovre.

På Lepidoptera.no er arten ikke rapportert siden 2012, men kartet viser det sterkt sørlige leveområdet i Norge. På siden for ospeglassvinge i Artskart er både disse, nyere rapporter og det norske museumsmaterialet tatt med. Dette kartet viser at arten aldri er påvist nord for Sognefjorden eller nord for Dovre.

Hvis du ønsker å sjekke datagrunnlaget for ospeglassvinge i Artskart, kan du gå til Artsobservasjoner, klikke på Søk funn og skrive ospeglassvinge i feltet for Art. I feltene for Periode velger du 2000-2015, klikker Presentere funn nederst i skjemaet og velger Detaljert funnliste i menyen som dukker opp. Til slutt klikker du på søkeknappen under skjemaet. Da kommer alle kjente funn av ospeglassvinge i Norge opp.

Oversikten viser blant annet de fem rapporteringene i Norge i 2015 av i alt åtte eksemplarer. Alle disse observasjonene er dokumentert med fotografier.

Veldig spesielt funn

Ospeglassvinge på Tautra, Frosta kommune, Nord-Trøndelag xx. juli 2015. Foto: Eva Mette Hay.
Ospeglassvinge på Tautra, Frosta kommune, Nord-Trøndelag 20. juli 2015. Foto: Eva Mette Hay.

Bildet Eva Mette Hay tok, dokumenterer med andre ord en veldig spesiell observasjon. Dette er første funn av ospeglassvinge i Midt-Norge. Flygetiden for de voksne insektene er fra juni til første uke i august, og bildene fra Tautra er tatt 20. juli 2015.

Larvene lever mellom barken og veden på osp, poppel og selje, og bruker flere år på å utvikle seg. De voksne insektene er helt ufarlige, de mangler både brodd og biteredskaper og har en sugesnabel for opptak av nektar, på samme måte som andre sommerfugler. Det vepseaktige utseendet gjør at fugler stort sett lar glassvingene i fred. Det finnes 18 arter av glassvinger i Europa og 13 av disse er påvist i Norge.

I en epost skriver Eva Mette Hay at eksemplaret på bildet satt helt i ro i 4 timer på samme blomst. To dager senere så hun 2 stykker av samme slag, men den ene var noe mørkere/brunere. De surret på samme sted ved en trestamme i fjæra.

Observasjonen av det dokumenterte eksemplaret fra 20. juli er nå lagt inn på Lepidoptera.no.

Takk til

Stor takk til Eva Mette Hay for oversendelsen av bilder og presise funndata.

Les mer om ospeglassvinge her