Blåknapptid

Noen tror at sesongen er over når vi nærmer oss utgangen av august. Det meste av blomsterplanter har visnet ned og det er bare restblomstring igjen. Men så enkelt er det ikke. Utgangen av august og første del av september er faktisk den viktigste tiden for flere blomsterplanter og insekter. Spesielt gjelder dette den flotte blåknappen Succisa pratensis, flere villbier, mange blomsterfluer, sommerfugler og ikke minst lundhumla Bombus soroeensis.

Tor Bollingmo (tekst og foto).

Bildet øverst:

To hanner av dobbeltbåndet blomsterflue Episyrphus balteatus på blåknapp,

Nektar lenge enda

Det har vært en utrolig varm og fin sommer med masse insekter og intensiv blomstring fra tidlig på sommeren. Dette førte til at en rekke blomsterplanter avblomstret tidligere enn normalt, og tilgangen på næring avtok tidlig både hos bier og humler. Noen mener at den store dødeligheten på parklind skyldes at humlene ikke fant annen næring på sensommeren, og etter hvert sultet ihjel. Men så enkelt er det trolig ikke, fordi mange planter produserer nektar til langt ut på høsten. Dette gjelder blant annet rødkløver og blåknapp.

IMG_6308ed
Blomsten hos blåknapp er halvkule- eller kuleformet, med en tett samling av blomsterkroner som hver har en lang, utstikkende griffel. Blåknapp er ikke en korgplante men tilhører kardeborrefamilien Dipsacaceae. Foto: Tor Bollingmo.

Blåknapp er en flerårig art som har sin blomstringsperiode nettopp i august og september. Den vakre og nektarrike blomsten kan lokalt være ganske vanlig på litt fuktig, nitrogenfattig jord langs stier, vegkanter, elvestrender, skoglysninger,  utmarksbeite, kalkmyrkanter, og litt fuktige enger. Den halvkuleformete korgen sitter på et langt skaft og er 2-3 centimeter bred med jevnstore blåfiolette, himmelblå eller blekblå kroner. Typisk for blåknapp er at alle kronene er like store. Hver enkelt krone har 4 støvbærere på tynne, trådaktige stilker og en lang, utstikkende griffel. På gunstige lokaliteter vokser blåknappen opp på nøyaktig samme sted i år etter år. Den er utbredt opp til de sørligste delene av Troms.

Mot slutten av august er blåknapp en av de aller mest populære plantene for insekter. Sammen med de gule svevene (Pilosella og Hieracium) , den store og svevelignende åkerdylla Sonchus arvensis, og flere andre korgplanter, tilbyr de rikelig med nektar i en viktig periode for insektene. Mange sommerfugler og blomsterfluer skal trekke sørover på denne tiden, og trenger masse energi.

Rødknapp kjennes lett igjen på de lange blomsterkronene langs kanten av korgen. Her med en hann tregjøkhumle Bombus norvegicus. Foto: Tor Bollingmo.

Blåknapp må ikke forveksles med den beslektede rødknappen Knautia arvensis, som blomstrer rundt midtsommer, fra juni til august, på tørr, sandholdig jord. Ofte i samme områder som blåknapp. Rødknappen er også flerårig og en svært viktig nektarkilde for humler og andre insekter. Den har en mer flattrykt korg der kantblomstene er betydelig større enn de som sitter mer sentralt. Rødknappen minner derfor om en korgplante med kronblader langs ytterkantene, men den tilhører samme familie som blåknappen.

Viktig for humlehannene

Hann lynghumle Bombus jonellus på blåknapp. Stadsbygd, Sør-Trøndelag 3. aug. 2014. Foto: Tor Bollingmo.
Hann lynghumle Bombus jonellus på blåknapp. Stadsbygd, Sør-Trøndelag 3. aug. 2014. Foto: Tor Bollingmo.

Hanner av alle humlearter som ennå er i aktivitet, søker nektar på blåknapp når den er tilgjengelig. Hannene er oftest opptatt med å markere sine dufte-territorier på solrike formiddager, men på ettermiddagen må de ha påfyll av energi. Da kommer de ned på blåknappen.

Flere steder rundt Trondheimsfjorden ble det gjort opptellinger av humler på blåknapp i tiden 1. – 25. august. Det ble funnet arter som lynghumle Bombus jonellus, lys jordhumle B. lucorum, markhumle B. pratorum, åkerhumle B. pascuorum, trehumle B. hypnorum, mørk jordhumle B. terrestris, kilejordhumle B. cryptarum, jordgjøkhumle B. bohemicus, og ikke minst lundhumle B. soroeensis.

Klikk på bildet for å se større utgave.

IMG_7214ed
Hann lundhumle på blåknapp sammen med en hann av dobbeltbåndet blomsterflue. Kyvannet Naturbarnehage 14. aug. 2014. Foto: Tor Bollingmo.

Sammen med mørk jordhumle er lundhumla den arten der arbeiderne er lengst i virksomhet utover høsten. De små og livlige lundhumlene, som til forveksling er lik jordhumler, frekventerer både blåknapp, sveve, åkerdylle, reinfann, blåklokke og mange forskjellige typer hageplanter. Hannene er ganske greie å kjenne igjen fordi de oftest har svart behåring foran på hodet og en bred, gul krage som strekker seg helt ned i undersiden. Lignende hanner, som lys jordhumle og lynghumle, har kraftig gul behåring i ansiktet. Mørk jordhumle hann har helt svart pels i hodet, men kragebåndet rekker aldri ned i undersiden. Det rekker oftest halvveis ned på siden av forkroppen.

Blomsterfluer og sommerfugler

Myrtigerflue Sericomyia silentis på blåknapp. Foto: Tor Bollingmo.
Myrtigerflue Sericomyia silentis på blåknapp. Foto: Tor Bollingmo.

Svært mange arter av blomsterfluer trekkes til blåknapp om høsten. En taksering øst i Stadsbygd på nordsiden av Trondheimsfjorden den 23. august 2014 ga blant annet 3 eksemplarer av hvit glassvinge-blomsterflue Scaeva pyrastri. Dette er nordgrensen for denne arten i Norge. På bildet sees den store myrtigerflua Sericomyia silentis, som ble fotografert på blåknapp ved Elveng, Bjugn 2. august 2014. Selvsagt ble det funnet masse dobbeltbåndet blomsterflue og mange andre blomsterfluearter også. August er en veldig fin måned for studier av blomsterfluer.

Admiralsommerfugl. Foto: Tor Bollingmo.
Admiralsommerfugl. Foto: Tor Bollingmo.

Og ikke minst ble det observert mange nyklekte og flotte eksemplarer av admiralsommerfugl, som det kryr av for tiden. Også de samler nektar for å skaffe seg nok energi til å trekke sørover for vinteren. De eksemplarene som flyr nå er andre generasjon, som har vokst opp på brennesle. Foreldregenerasjonen trakk opp fra Kontinentet i løpet av forsommeren, og var stort sett veldig slitt og bleket da de ankom Norge for å legge egg. Hvis du ønsker å se og fotografere en admiral, er det faktisk bare å rusle ut i hagen eller til nærmeste park når sola skinner. Husk fotoapparat.