Starten har gått

Etter hvert kom april med varme også til områder utenfor Østlandet. På Vestlandet og i Trøndelag spratt temperaturen opp i mer enn 15 grader på 2. påskedag, og dermed var det full fart både på humler og bier.  I Ringve Botaniske Hage i Trondheim har seljetrærne blomstret en god stund allerede, men nå har også de forskjellige artene av vier satt store og fine blomster. Her kan både humler og honningbier finne mat straks de våkner etter vinteren.

Mandag 21. april fløy arter som markhumle Bombus pratorum, åkerhumle B. pascuorum, trehumle B. hypnorum, mork jordhumle B. terrestris og steinhumle B. lapidarius på Ringve. Men mest tallrik var honningbiene Apis mellifera, som ble spesielt tiltrukket av en vier som opprinnelig er kommet fra Nord-Amerika. Vierartene i den norske fjellheimen blomstrer først og fremst fra tiden rundt midten av mai eller i månedsskiftet mai / juni.

Honningbie på vierblomst.
Det varme været i påska satte fart på blomstringen hos vierbuskene i Ringve Botaniske Hage i Trondheim. Vierblomstene tilbyr både flytende og fast føde til bier og humler, i form av nektar som finnes helt inne ved blomsterstilken og pollen fra støvbærerne. Hårene på vierblomsten samler solvarme og holder blomsten varm. Foto: Tor Bollingmo.