Nå kommer arbeiderne

De som bekymrer seg for humlenes ve og vel, blir ofte enda mer bekymret utover i mai. Da har humlene en tendens til å forsvinne nesten helt.   – Det finnes ingen humler i hagen min, hva er det som er galt? Slike utsagn er vanlige på denne tiden. Det er bra at folk bekymrer seg. Og vi her på Humleskolen er glade for å kunne trøste litt. Det er ikke så ille som du tror. Det er bare de unge og hardt arbeidende humledronningene som holder seg innendørs i noen uker for å pleie den oppvoksende slekt. Dronningene arbeider målrettet med å få frem det første kullet av døtre så fort som mulig. Men hvor lang tid tar det egentlig å lage den første generasjonen av nye humler?

Tor Bollingmo (tekst og foto).

IMG_9237ed3Bildet: Den bittelille og lynraske arbeideren hos trehumle Bombus hypnorum bruker hele sitt korte liv til å hente mat til sine søsken, som ligger i larvekamrene hjemme i humlebolet. Her samler en arbeider nektar og pollen fra nyperose. Pollen fra nyperose er gul og samles ved hjelp av såkalt «buzzing». Det vil si at humla vibrerer hele kroppen slik at pollenet løsner fra blomstens støvbærere og flyttes over på pelsen. Der kjemmes det sammen ved hjelp av det midtre benparet og gnis videre inn i pollenklumpen på bakleggene. Det er «buzzing» som gjør at du hører den iltre humlelyden fra rosebuskene om sommeren.

Hvor lang tid tar det?

Når den unge dronningen har bygget opp sine egne energireserver og samlet inn nok pollen og nektar til å starte eggleggingen, skal utviklingen i reiret gjennom følgende stadier:

  • Ruging av eggene til de små larvene klekkes, 4-5 dager.
  • Oppvekst og fóring av larvene, 10-14 dager.
  • Larvene spinner seg inne i kokonger og gjennomgår metamorfosen, 14 dager.
  • De nyklekte arbeiderne tørker etter klekkingen, strekker ut vingene, bygger opp energi og utvikler flygemuskulaturen, 2 – 4 dager.
IMG_3213ed
Mot slutten av arbeidsøkta har arbeideren av lys jordhumle Bombus lucorum samlet så mye pollen og nektar at den knapt er istand til å fly. Nektaren omdannes til konsentrert honning i humlemagen, og gulpes opp til lagring i ombygde kokonger hjemme i reiret. Pollenet lagres i egne vokskrukker eller i ombygde kokonger, eller plasseres i egne lommer ved basis av kamre med larver. Denne humla arbeider på fuglevikke. Foto: Tor Bollingmo.

Totalt tar det altså ca. 5 + 12 + 14 + 3 = 34 dager eller omtrent en måned fra dronningen legger de første eggene til det første kullet av arbeidere (små døtre) er klare til å hjelpe til hjemme. Hvis eggene legges i første uke av mai vil de første små arbeiderne altså vise seg rundt 10. juni.

Stor forskjell på sør og nord

Det er stor forskjell på vårens utvikling sør og nord i landet. De første vårflygende dronningene sees ofte i siste uke av mars på Østlandet, i begynnelsen av april i Trøndelag og i siste halvdel av mai i Øst-Finnmark. Dermed blir det også stor forskjell i tidspunktet for de første frittflygende arbeiderne. Men når utviklingen først kommer igang, går det fort. Det skyldes at sommeren er mer intens i det høye nord, med midnattssol og muligheter for innsamling av mat døgnet rundt. Også i Trøndelag kan humlearbeiderne være i virksomhet hele døgnet i juni og juli. Det første kullet av døtre består bare av 8 – 16 individer, og ikke alle tar på seg oppgaven å arbeide ute. Først skal de også tørke etter klekkingen og opparbeide nok krefter til å kunne arbeide ute. Deretter må de finne ut av arbeidsfordelingen. Noen av de små humlene forblir i reiret og utfører vedlikehold, bygger med voks og fórer larver. De større arbeiderne tar gjerne jobben med å fly ut i verden for å hente mer mat. Utearbeiderne lever gjennomgående kortere enn de som jobber hjemme. Arbeiderne har grovt sett en forventet levetid på en måned.

Altså en måneds «rugepause»

Med andre ord er det helt naturlig at humlene ser ut til å være sporløst forsvunnet en måneds tid, fra omtrent første del av mai. Dronningene holder seg skjult i reirene sine og arbeiderne er ikke klekt ennå. Denne perioden kaller vi «rugepausen». Selv om den bokstavelige rugingen på eggene bare tar ei lita uke, fortsetter dronningen å ligge paddeflatt over strukturen med larvene i ukevis for å overføre sin egen kroppsvarme til underlaget. Larvene trenger også varme.

Men så dukker et nytt fenomen opp. Når arbeiderne endelig begynner å myldre rundt omkring i hagene til folk, får vi høre det:

– I år er humlene jammen små. Jeg har aldri sett så små humler  ….

Mer i Norges humler

Hvis du ønsker å vite mer om humlenes dramatiske årssyklus, finner du hele beskrivelsen i boken Norges humler.