Humlebuzz sprer glede og viten i skolegården

IMG_3675ed2

NTNU Vitenskapsmuseets forsøksprosjekt Humlebuzz er blitt meget godt mottatt ved de skolene som ble besøkt i mai-juni. Ialt 12 skoler og minst 8 arrangement vil ha hatt besøk av Humlebuzz når sesongen snart er over. Responsen fra elever, lærere og møtearrangører er så god at prosjektet vil bli videreført og videreutviklet til neste år.

Av Tor Bollingmo (tekst og fotos). Publisert 18. aug. 2016.

Bildet øverst på siden: Humlebuzz var et sentralt innslag da Skoletjenesten ved NTNU Vitenskapsmuseet arrangerte årets Sommerskole for forskerspirer på Ringve i juni og juli. Her er en av fire grupper samlet foran buzzen med dagens humlefangst. Foto: Tor Bollingmo.

Over 2000 besøkende

IMG_3691ed-3ed2
Nærstudier av levende humlebol er et spesielt populært innslag når Humlebuzz kommer på besøk. En liten trekasse med glassvegger tillater nøye gransking av hva humledronningen og hennes døtre holder på med. Foto: Tor Bollingmo.

I løpet av den første sesongen vil over 2000 personer ha besøkt Humlebuzz som skoleelever, lærere, møte- og messedeltagere. I tiden 10. mai til 8. juni 2016 fikk 12 skoler med 36 skoleklasser og i alt 786 elever på 4.-7. klassetrinn en detaljert innføring i temaer som er knyttet til evolusjon, pollinering og matproduksjon. Det var skoler i Oslo, Gjøvik, Ålesund og Trondheim som fikk besøk i denne omgang. Til neste år vil trolig skoler i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene bli prioritert.

I tillegg vil Humlebuzz ha deltatt som sentralt innslag ved minst 8 arrangementer i Oslo, Trondheim og Trøndelag i løpet av sommeren.

Humlebuzz er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Skolelaboratoriet og Senter for evolusjonær og økologisk syntese ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er i 2016 finansiert av Forskningsrådet, Miljødirektoratet, Artsdatabanken og Norsk genressurssenter NIBIO. Arbeidet vil bli videreført og videreutviklet i 2017, også med tanke på mulig integrering av flere fagområder.

Viktige sammenhenger

Når kassene med levende humlebol kom på bordet i klasserommet, satte elevene i gang med dypt konsentrert oppgaveløsning. Blant annet skulle de ved hjelp av observasjon og tegninger skildre hvordan humlene hadde det hjemme. Foto: Tor Bollingmo.
Når kassene med levende humlebol kom på bordet i klasserommet, satte elevene i gang med dypt konsentrert oppgaveløsning. Blant annet skulle de ved hjelp av observasjon og tegninger skildre hvordan humlene hadde det hjemme. Bildet er fra Hessa skole i Ålesund. Foto: Tor Bollingmo.

Sammenhengen mellom blomsterplantenes og insektenes evolusjonshistorie og vår tids globale matproduksjon, er blant de viktigste temaene innen naturfagene. Formidling av kunnskap om sammenhengen mellom insektenes pollinering og vår egen matforsyning er definert som et kritisk og prioritert felt av Det Internasjonale Naturpanelet IPBES. Naturpanelet er en parallell til FNs klimapanel (IPCC) og skal sammenfatte kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester for verdens beslutningstakere.

Undervisningen i klasserommet tok utgangspunkt i blomsterplantenes og de pollinerende insektenes utviklingshistorie gjennom mer enn 120 millioner år. Dagens fantastiske mangfold av former, farger og måter å leve på, er et resultat av veldig tidkrevende prosesser ute i naturen. Resultatene av denne delen av evolusjonen representerer enorme verdier for oss mennesker.

Både inne og ute

IMG_1962ed
Dagen med Humlebuzz er akkurat over ved Vik skole på Ellingsøya i Ålesund. Under arbeidet ute ble elevene intervjuet av NRK Møre og Romsdal og kunne fortelle hva de hadde lært i løpet av dagen. Foto: Tor Bollingmo.

Skolene og lærerne fikk selv bestemme hvor mye tid som skulle settes av til Humlebuzz. Mange lærere hadde deltatt på et forkurs tidligere på våren, slik at elevene allerede hadde brukt tid på å skaffe seg noe forkunnskaper. Det ideelle viste seg å være en times innledning, gjerne med flere skoleklasser samlet i et fellesrom først, etterfulgt av oppgaveløsning med de levende humlene i klasserommet. Deretter arbeidet elevene med fangst av insekter og studier av blomster ute. Det hele ble avsluttet med en oppsummering inne der vi gikk gjennom de viktigste tingene som var lært i løpet av dagen.

Ved Lade skole i Trondheim hadde klassene gjort mye forarbeid om humler. Da Humlebuzz skulle starte dagen i klasserommet, fremførte elevene en helt super sang som de hadde laget, basert på den kjente melodien «Kjære honninghumla mi». For oss som hadde jobbet i flere måneder med prosjektet var dette et flott høydepunkt.

Opplevelser støttet av teori

Humlebuzz er like mye et pedagogisk eksperiment som et forsøk innen formidling av avanserte naturfaglige sammenhenger i barneskolen. Da vi rygget NTNU Vitenskapsmuseets Humlebuzz inn i skolegården ved Lakkegata skole i Oslo for å undervise 4.-7.-klassinger i evolusjonsbiologi, hadde vi definitivt en følelse av å bryte nytt land. Dette hadde ingen gjort før. Senere utover dagen var det kø ved buzzen for å studere humlebilder og direktesendt video fra et levende humlebol på storskjerm.

Humlebuzz innvendig. Foto: Tor Bollingmo.
Humlebuzz innvendig. Foto: Tor Bollingmo.

Humlebuzz er bygget som er lite undervisningsrom. Inne er buzzen innredet med en bildeutstilling om humler og en stor TV-skjerm der video overføres direkte fra et kamera som er montert inne i et humlebol. Veggene i buzzen er kledt med gule tekstiler. To store posters forteller om hvor viktige pollinerende insekter er og om hvordan knott pollinerer kakaoblomsten (egen artikkel her). Å komme inn i Humlebuzz er nesten som å komme hjem til humla. Ved hjelp av en lykt kan elevene selv studere livet nede i humlekassen samtidig som de kan sammenligne det de ser med bildet på skjermen.

Takk til mange

Ved siden av de institusjonene som står bak og som har finansiert Humlebuzz-prosjektet (se lenker nederst), er det mange som skal takkes for innsatsen etter første sesong.

 • Anders Nielsen (CEES/UiO), Erik Wegge Bergvik, Eivind Krey Nitter og Stine Skjellevik fra La humla suse, for deltakelse som instruktører under skolebesøkene og lærerkursene.
 • Signe Johanna Sexe, NTNU Skolelaboratoriet, for utarbeidelse av oppgavemateriell til lærerkursene.
 • Kjersti Hansen Eggen for design av logo, dekorasjon av buzz og grafisk utforming av Humlebuzz-brosjyren.
 • Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet, kommunikasjon.
 • Liv Ragnhild Holdhus Sjursen, Hvabehager, kommunikasjon.
 • Øylov Cyvin, NTNU Vitenskapsmuseet, utstillingsteknikk.
 • Nissan og Witro Bil v/John Terje Strand.
 • Oddgeir Aune, Aunes Karosseriverksted, innredning buzz.
 • Bilreklame AS, foliering av buzz.
 • Tore Sandvik, Asveco, konstruksjon av videokasse.
 • Karl Ivar Stangeland, Pollinering AS, leveranse av levende humler.
 • Arnt Mollan, rådgivning om valg av videoteknikk.
 • Reidar Andersen, direktør NTNU Vitenskapsmuseet, idé og ledelse.
 • Per Odd Eggen, leder NTNU Skolelaboratoriet, idé og ledelse.
 • Tor Bollingmo, BRAINS Media og Humleskolen, for koordinering og gjennomføring av prosjektet.
IMG_1922ed
Humlebuzz oppstilt i skolegården ved Vik skole i Ålesund. Foto: Tor Bollingmo.

Kilder og lenker

Relevante kommentarer til denne artikkelen kan bli gjengitt her. Send epost til tor.bollingmo(krøllalfa)brains.no.