Humleskolens forside

Humleskolen er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur

Siste artikler:

En flott gave for alle naturinteresserte, boken «Norges humler med Humleskolen»

omslag.4 kompressed

Tidenes første håndbok om humlene i Norge. Detaljer om kjøp her: www.norgeshumler.no.

Et sted å starte

Vil du vite mer om humler, bier og andre arter ute i norsk natur? Da er Humleskolen et sted å starte. Her finner du også oppgaver og tips slik at turene dine ute i naturen blir enda rikere på opplevelser.

Det er smart å begynne med de fantastiske humlene fordi de er store, snille og lette å studere. Så kan vi bruke det vi har lært om humler til å hente kunnskap om andre arter. På Humleskolen kan du studere insekter, planter, fugler og dyr. Du kan lære om hvordan du kommer tettere inn på naturen og litt om hvordan du bedre tar vare på opplevelsene.

Du må regne med å bli ekspert!

Humleskolen er et smart sted å starte hvis du er lærer eller naturveileder og ønsker å undervise i emner som er knyttet til artsmangfoldet. Her finner du oppgaver som er lette å bruke og som krever lite forberedelser og utstyr. Du trenger ingen forkunnskaper. Bruken av de forskjellige tjenestene blir forklart på en enkel måte.

Bildet øverst

Trollhumla Bombus hyperboreus er vår aller største humle, den lever i fjellet og legger sine egg i andre fjellhumlearters reir. Dermed overlater den innsamling av pollen og nektar til de andre humlene. Trollhumle med pollenklumper på bakleggene har aldri vært fotografert før, men Ove Bergersen klarte kunststykket under Norsk Entomologisk Forenings ekskursjon til Troms denne sommeren. Det er fra før av ikke dokumentert at denne arten kan anlegge egne samfunn og at dronningen samler pollen. Foto: Ove Bergersen  ©.