Humleskolens forside

Humleskolen er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur

Siste artikler:

En flott gave til alle naturinteresserte, boken «Norges humler med Humleskolen»

omslag.4 kompressed

Et sted å starte

Vil du vite mer om humler, bier og andre arter i norsk natur? Da er Humleskolen et sted å starte. Her finner du nyheter, oppgaver og tips slik at turene dine i naturen blir enda rikere på opplevelser.

Det er smart å begynne med de fantastiske humlene, fordi de er store, snille og lette å studere. Så kan vi bruke det vi har lært om humler til å hente ytterligere kunnskap om andre arter. På Humleskolen kan du studere insekter, planter, fugler og dyr. Du kan lære om hvordan du kommer tettere inn på naturen og litt om hvordan du bedre tar vare på opplevelsene.

Du må regne med å bli ekspert!

Humleskolen er et smart sted å starte hvis du er lærer eller naturveileder og ønsker å undervise i emner som er knyttet til artsmangfoldet. Her finner du oppgaver som er lette å bruke og som krever lite forberedelser og utstyr. Du trenger ingen forkunnskaper. Bruken av de forskjellige tjenestene blir forklart på en enkel måte.

Bildet øverst

Der kysthumla bor. Helt ytterst på Trøndelagskysten lever landets tetteste bestand av kysthumle Bombus muscorum. Denne sjeldne humla lever blant annet på krypvier, rødkløver, tiriltunge og røsslyng og finnes bare på de aller ytterste øyene. Bildet er fra det gamle fiskeværet Gjæsingen i Froan naturreservat, Frøya kommune. Foto: Tor Bollingmo.