Humleskolens forside

Humleskolen er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur

Siste artikler:

En flott gave for alle naturinteresserte, boken «Norges humler med Humleskolen»

omslag.4 kompressed

Tidenes første håndbok om humlene i Norge. Detaljer om kjøp her: www.norgeshumler.no.

Et sted å starte

Vil du vite mer om humler, bier og andre arter ute i norsk natur? Da er Humleskolen et sted å starte. Her finner du også oppgaver og tips slik at turene dine ute i naturen blir enda rikere på opplevelser.

Det er smart å begynne med de fantastiske humlene fordi de er store, snille og lette å studere. Så kan vi bruke det vi har lært om humler til å hente kunnskap om andre arter. På Humleskolen kan du studere insekter, planter, fugler og dyr. Du kan lære om hvordan du kommer tettere inn på naturen og litt om hvordan du bedre tar vare på opplevelsene.

Du må regne med å bli ekspert!

Humleskolen er et smart sted å starte hvis du er lærer eller naturveileder og ønsker å undervise i emner som er knyttet til artsmangfoldet. Her finner du oppgaver som er lette å bruke og som krever lite forberedelser og utstyr. Du trenger ingen forkunnskaper. Bruken av de forskjellige tjenestene blir forklart på en enkel måte.

Bildet øverst

Trollhumla Bombus hyperboreus er vår aller største humle. Den kjennes blant annet igjen på helt svart bakende. Trollhumla lever i fjellet og legger sine egg i andre fjellhumlearters reir. Derfor kalles den for en sosial parasitt. Trollhumla er sårbar både for tørre og spesielt kalde somre i fjellet, når sesongen for blomstring blir ekstra kort. Arten har i Norge sin hovedutbredelse fra Jotunheimen til Trollheimen. Denne fine hannen ble fotografert i Drivdalen sør for Oppdal i Trøndelag. Foto: Tor Bollingmo. ©