Humleskolens forside

Humleskolen er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur

Siste artikler på:

Oversikt over tidligere nyheter og innlegg her.

Den perfekte gaven for naturinteresserte, boken Norges humler:

omslag.4 kompressed

Ny og enklere bestilling:

Kjøp tidenes første og største håndbok om humlene i Norge «Norges humler med Humleskolen». Nå har boken fått splitter ny salgsside på www.norgeshumler.no.

Et sted å starte

Vil du vite mer om humler, bier og andre arter ute i norsk natur? Da er Humleskolen et sted å starte. Her får du tilgang til mange kilder om dyr og planter i Norge. Her finner du også oppgaver og tips, slik at dine turer og opplevelser ute i norsk natur blir enda større.

Vi begynner med de fantastiske humlene fordi de er store, snille og lette å studere. Så bruker vi det vi har lært om humler til å hente inn kunnskap om andre arter. På Humleskolen kan du studere insekter, planter, fugler og dyr. Du kan lære om hvordan du kommer tettere inn på naturen og du får vite hvordan du bedre tar vare på opplevelsene.

Du må regne med å bli ekspert!

Humleskolen er et smart sted å starte hvis du er lærer eller naturveileder, og du ønsker å undervise i emner som er knyttet til artsmangfoldet. Her finner du oppgaver som er lette å bruke og som krever lite forberedelser og utstyr. Du trenger heller ikke mye forkunnskaper. Bruken av de forskjellige tjenestene blir forklart på en enkel måte.

Bildet øverst

Nå er årets humlearbeidere endelig på farten. Her en arbeider av markhumle Bombus pratorum på engsoleie. Fotografert i vegkant på nordsiden av Trondheimsfjorden 11. juni 2017. Foto: Tor Bollingmo. ©

Velkommen til Humleskolen