Verdien av pollinatorene mer enn doblet

Villbie på piggtistel. Verdien av ville pollinatorer øker for hver gang noen prøver å regne på det. Foto: Tor Bollingmo.
Villbie på piggtistel. Verdien av ville pollinatorer øker for hver gang noen prøver å regne på det. Foto: Tor Bollingmo.

En ny og banebrytende rapport om betydningen av insekter og andre dyr for verdens matproduksjon, har mer enn doblet estimatet for pengeverdien av pollinatorenes arbeid. Det nye estimatet for årlig verdi av avlinger som er påvirket av pollinatorer er på 235 – 577 milliarder amerikanske dollar, som tilsvarer 2100 – 5025 milliarder norske kroner. Et estimat fra 2008 var på 175 mrd. USD eller rundt 1500 milliarder norske kroner, regnet med dagens dollarkurs. Økt innsikt i problematikken og bedre beregningsmetoder har ført til denne dramatiske oppjusteringen av tallene. Samtidig konkluderer den nye rapporten med at hele 75 prosent av verdens avlinger helt eller delvis er avhengig av pollinering og at 40 prosent av pollinerende insektarter er truet av utryddelse.

Tor Bollingmo (tekst og fotos). Publisert 29. februar 2016.

Bildet øverst: Villbie samler pollen på piggtistel Carduus acanthoides, Vestrehage, Sandefjord 13. aug. 2015. Foto: Tor Bollingmo.

Kuala Lumpur 26. februar

Pollinatorer er insekter, dyr og fugler som flytter pollen (blomsterstøv) mellom blomsterplanter slik at de blir befruktet. Et økende antall arter som utfører slik pollinering trues nå av utryddelse på grunn av menneskelig aktivitet. På den måten ødelegger vi vår egen globale matproduksjon. Dette er en av hovedkonklusjonene i en rapport som ble lagt frem i Kuala Lumpur 26. februar av The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) også kalt Det Internasjonale Naturpanelet. IPBES er en parallell til FNs klimapanel (IPCC) og skal sammenfatte kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester som et verktøy for politiske beslutningstakere. Norge har vært største bidragsyter til arbeidet med denne rapporten.

Mange arter

Det finnes mer enn 20 000 arter i verden bare av villbier. I tillegg regnes også mange sommerfugler, fluer, veps, biller, fugler og flaggermus som viktige pollinatorer. Blant viktige produkter som trenger pollinering er frukt, grønnsaker, frø, nøtter og vegetabilske oljer. Mye av dette er ytterst viktige kilder til vitaminer, mineraler og biologiske virkestoffer innen ernæring og medisin, og bidrar dessuten til produksjon av fiber, biodrivstoff og husdyrhold. Blant de mest kjente produktene er kaffe, kakao (sjokolade), appelsiner, mandler, epler, mange typer bær og en lang rekke andre matvarer.

Enorm betydning

Friske og sterke bier er en forutsetning for god produksjon av honning. Foto: Tor Bollingmo.
Friske og sterke bier er en forutsetning for god produksjon av honning. Vestlige honningbier produserer 1,6 millioner tonn honning årlig ifølge den nye rapporten fra Naturpanelet. Foto: Tor Bollingmo.

Ifølge Miljødirektoratet viser rapporten at betydningen av insekter og dyr for verdens matproduksjon er enorm. Dessuten er nesten 90 prosent av alle ville blomsterplanter mer eller mindre avhengige av pollinatorer. Dette følger naturlig av at planter har utviklet blomster nettopp for å trekke til seg pollinatorer.

Et mer interessant aspekt er at mange blomsterplanter er avhengig av flere typer pollinatorer. Pollinering er mest effektiv og stabil der det finnes et mangfold av pollinatorer, også i områder der tambier benyttes i pollineringen. Flere nyere studier dokumenterer at avlingene blir størst der åkerlappene og plantasjene er små, med kort avstand til naturlige økosystemer. Dette gjelder blant annet kakao. Naturpanelets rapport legger meget stor vekt på vedlikehold og utvikling av økologiske dyrkingsmetoder basert på lokal kunnskap og lokale tradisjoner.

Oppsummert

De viktigste nøkkeltallene fra rapporten er disse:

  • Verdien av pollinatorer for verdens matproduksjon er estimert til 235 – 577 milliarder USD (opptil 5025 milliarder kroner). Til sammenligning er den norske statens samlede inntekter for 2016 beregnet til 1242 mrd. kroner.
  • 75 prosent av verdens matplanter er helt eller delvis avhengig av pollinering.
  • Minst 20 000 arter av villbier samt mange dag- og nattsommerfugler, veps, biller, fugler, flaggermus og pattedyr bidrar til pollinering.
  • Iløpet av de siste 50 årene har volumet av landbruksproduksjon som er avhengig av pollinering økt med 300 prosent.
  • Nesten 90 prosent av ville blomsterplanter er mer eller mindre avhengig av pollinatorer.
  • 40 prosent av pollinerende insekter (mest bier og sommerfugler) er iferd med å bli utryddet.
  • 16,5 prosent av pollinerende virveldyr (fugler og pattedyr) er iferd med å bli utryddet.
  • Vestlige tambier produserer 1,6 millioner tonn honning årlig.
  • Den årlige markedsverdien av kakao er på 50 milliarder norske kroner. I tillegg kommer verdien av kaffe. Disse produktene dyrkes i lavkostland.
  • De viktigste årsakene til nedgang i bestandene av pollinatorer er ødeleggelse av naturlige leveområder, intensivt landbruk, bruk av sprøytemidler (inkludert neonikotinoider), innførsel av fremmede arter, sykdommer og klimaendringer, og nedgang i tradisjonelle landbruksmetoder i varierte landskaper.

Kilder og relevante lenker

 

Fornuftige synspunkter og kommentarer til denne saken kan bli gjengitt her. Skriv til tor.bollingmo(krøllalfa)brains.no.