1. juni i fjellet

Det er enorm forskjell på utviklingen hos humlene i lavlandet på Østlandet og i fjellet i Midt-Norge. For ikke å snakke om Troms og Finnmark, der våren hos humlene akkurat har kommet i gang. Sist helg på Dovrefjell viste at vieren sto i sin fineste blomst, og at mange humledronninger var i full gang med å samle pollen og nektar.

Ei diger alpehumle dronning hadde samlet så mye pollen på bakleggene at den var blitt baktung i flukt. Foto: Tor Bollingmo.
Ei diger alpehumle Bombus alpinus dronning hadde samlet så mye pollen på bakleggene at den var tydelig baktung når den fløy. Foto: Tor Bollingmo.

En av artene som var i full sving på strekningen fra Hjerkinn i Sør-Trøndelag til Fokstumyra i Oppland, var alpehumla Bombus alpinus. Dette er en av de største humleartene i fjellet, med helt svart forkropp og oransjerød bakkropp. Den burde forøvrig ha fått navnet fjellhumle, fordi det er den mest tallrike av de humleartene som finnes fra øvre del av bjørkebeltet og innover mot snaufjellet. Alpehumla er iøynefallende vakker og alltid et hyggelig humlemøte på turene i fjellheimen.

Av Tor Bollingmo (tekst og bilder). Publisert 5. juni 2014. Sist korrigert 24. mars 2020.

Mange insektarter i sving

En alpehumle dronning som samlet pollen og nektar på vier ved Kringluttjern på Fokstumyra lørdag 31. mai, var så fullastet med pollen på begge bakbena at hele bakkroppen hang rett ned når den fløy avgårde (bildet ovenfor). Den var et riktig vakkert syn i sola, der den brummet fornøyd avgårde i svart, rødt og gult, omgitt av vårgrønne bladskudd i bjørkeskogen. Rundt omkring sang blåstrupe, gjøk, grønnstilk og løvsanger. Flere steder i området beitet ensomme moskusokser i vierkrattet, så det gjaldt å prøve å få øye på det vinterbleke ragget over moskusnakken inne i vieren.

Andre arter som fløy på vier i østlige del av Dovrefjell nasjonalpark i helga, var lapphumle B. lapponicus, lynghumle B. jonellus, fjellhumle B. balteatus, kilejordhumle B. cryptarum (eller lys jordhumle B. lucorum som er til forveksling lik), og selvsagt markhumle B. pratorum. Av nevneverdige sommerfugler som ble observert var neslesommerfugl Aglais urticae (Fokstua) og olivenfjellmott Metaxmeste phrygialis (Folldal). Og ingen mygg, knott eller klegg, slik at det var behagelig å sove i påsan ute under åpen himmel.

Olivenfjellmott er forøvrig rapportert kun  to ganger på Artsdatabankens sider for småkryp de siste 8 årene, og 13 ganger på rapportsidene Lepidoptera.no siden 1992. Pussig nok fotograferte min bror Dag O. Bollingmo en olivenfjellmott i Haltdalen, Sør-Trøndelag, nøyaktig samme dag som jeg gjorde funnet i Folldal.

Se forøvrig artikkelen Hva er en olivenfjellmott?

... men jeg rakk å ta et bilde av setermjelten. Foto: Tor Bollingmo.
… men jeg rakk å ta et bilde av setermjelten. Foto: Tor Bollingmo.

Utviklingen i vegetasjonen er fremdeles i et tidlig vårstadium på Dovre, men den siste ukas sterke solvarme har satt fart i sakene. Av viktige næringsplanter for humler på Dovrefjell, ved siden av vier Salix, ble kun løvetann sett langs vegkantene. Årets aller første eksemplar av setermjelt ble funnet ved Hageseter, femti meter fra en diger einstøing av en moskusokse. … Rakk å ta et bilde av setermjelten  …

 Andre interessante insektblogger i Norge

Noen insektblogger i utlandet

Noen gode naturblogger

(slutt)