Andre forelesning

Om kommunale delplaner for naturmangfold, bygging av skjøtselsplaner og praktisk gjennomføring av skjøtselsarbeid.
Denne forelesningen omfatter deler av kapitlene 5 til 11 i kursboken «Levende land», som du snart vil finne her (pdf).
Til slutt: Oppstart av noen enkle planleggings- og arbeidsoppgaver. Eventuelt også en senere befaring.

Neste.

 

Oversikt over sidene i andre forelesning:
 1. Andre forelesning første side (denne siden).
 2. Start med en kommunedelplan for naturmangfold.
 3. Plan- og bygningsloven.
 4. Oppstart med eller uten arealdelplaner.
 5. Et levende land er mer enn blomsterenger.
 6. Litt feil fokus i starten?
 7. Insekter flest vokser ikke opp i blomsterenga.
 8. Det ideelle landskapet for insekter.
 9. Slik er en skjøtselsplan.
 10. Hovedpunkter i en skjøtselsplan.
 11. Gjennomføring av et skjøtselsprosjekt.
 12. Kart og veiledere.
 13. Naturbase kart.
 14. Eksempel på enkel planleggingsoppgave.
 15. Råtelunner, artsdeponi og biehotell.
 16. Slik kan skjøtsel gjøres.
 17. Restaurering av slåttemark.
 18. Kanter og småbiotoper.
 19. Den vanskelige kantslåtten.
 20. Kantklipp og Statens vegvesen.
 21. Smart kantslått.
 22. Restaurering av natur.
 23. Støtteordninger.
 24. Et stort ansvar.
 25. Første oppgaveside.
 26. Andre oppgaveside.