Andre oppgaveside

Helt til slutt noen enkle spørsmål for repetisjonens del.  Diskuter deg gjerne frem til svarene sammen med den du sitter nærmest.
  • Hva er de tre hovedbegrunnelsene for å verne arts- og naturmangfoldet?
  • Nevn tre-fire av de viktigste insektgruppene blant ville pollinatorer.
  • Hvordan startes skjøtselstiltak opp, rent praktisk?
  • Hva menes med Smart kantslått?
  • Når bør kantslått gjennomføres i dine områder, ideelt sett?
  • Hvem har det politiske ansvaret og hvem har det administrative (og driftsmessige) ansvaret for arealplanene i din kommune når det gjelder naturmangfold?
  • Hvor langt mener du din kommune er kommet i oppfølgingen av det spesielle ansvaret for ville pollinatorer. Hva bør neste steg være, etter din mening?
Takk for innsatsen.

Tilbake til start andre forelesning.