Støtteordninger

Det finnes en økende mengde statlige støtteordninger for å bedre situasjonen for pollinerende insekter i Norge. Midlene fordeles av Fylkesmannen på vegne av Miljødirektoratet.

Landbruksdirektoratet lanserte i 2018 et nytt nasjonalt miljøprogram for jordbruket. Samtidig kom det nye retningslinjer for regionale miljøtilskudd som skal sikre lik praksis i hele landet.

Alle fylker har fått tilbud om tilskuddsordning for pollinerende insekter via det nye regionale miljøprogrammet (RMP). Det er opp til hvert enkelt fylke hvem som kan søke om penger. I Rogaland har de bestemt at bare bønder få pengar gjennom RMP. Men grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke.

  • Tiltak for ville pollinerende insekter (15. jan.).

  • Slåttemark og kystlynghei.

  • Tilskudd til truede arter.

  • Tiltak for trua naturtyper.

Neste.