Slik kan skjøtsel gjøres

Rydding

Første trinn i ethvert skjøtselsprosjekt er planmessig rydding på de aktuelle arealene. Dette gjøres for å slippe til mer lys, redusere næringsinnholdet i jordsmonnet og legge til rette for konkurransesvake blomsterplanter.
  • En del busker kan være verdifulle og må spares. Det er viktig at fagfolk sjekker vegetasjonen i forkant. Trær og busker merkes evt. miljøvennlig før ryddingen starter.
  • Gamle trær er alltid rikere på arter og må vurderes nøye, for eksempel seljetrær som er matkilde for mange viktige insekter tidlig på våren, blant annet humler.
  • Kapp alt så lavt som mulig med tanke på bruk av redskap ved senere slått. Ta evt. en ekstra runde med motorsaga helt til slutt.
  • Bruk jernrive til effektiv fjerning av strøsjiktet (ved våronn) men ikke overdriv. Husk at strøsjiktet også kan inneholde overvintrende insekter.
  • Unngå brenning av hensyn til insektene og karbonutslippet.
  • Unngå tunge maskiner der plantene skal vokse, evt. kjør på frosset mark eller med belter. Gode redskaper er motorryddesag, busksaks og ryddekniv (evt. machete). Vær nøye med verneutstyr.
  • Flytt oppsamlet biomasse til privat eller offentlig deponi, eller bruk det som dyrefor eller kompost når det ikke er forurenset.
Flere detaljer om rydding, tidspunkter og tilsåing kan du finne i kursboka.

Neste.