Hovedpunkter i en skjøtselsplan

For den som skal utarbeide en skjøtselsplan, kan hovedpunktene oppsummeres slik.
Målsetting for prosjektet:
 • Biologiske mål eller mål for bestemte arter.
 • Presiser hvordan arealet og landskapet skal brukes og fungere  i fremtiden.
 • Beskriv mål om evt. mer omfattende restaurering.
 • Beskriv behov for moderat rydding og kontinuerlig skjøtsel.
Beskrivelse av området / arealet:
 • Områdets historikk, kortfattet (sjekk evt. historiske fotos).
 • Terreng og fysiske forhold (topografi, geologi, fukt, vannveier, jordsmonn etc.).
 • Eksisterende vegetasjon / plantedekke.
 • Eksisterende dyreliv, evt. sjeldne arter. Relevant dyrelivshistorikk.
Plan for tiltak.
 • Konkrete, praktiske tiltak som ønskes gjennomført.
 • Tid på året for ulike tiltak.
 • Behov for redskap og metoder (bl.a. ved rydding og slått).
 • Plan for deponering (evt. også kompostering eller bygging av artsdepoter).
 • Dato for igangsetting og perioder for tiltak. Ettårig og flerårig fremdriftsplan (revideres underveis).
Administrativt.
 • Innhente mer kunnskap (evt. konsulentbistand).
 • Innhente godkjenning av skjøtselsplan hos myndigheter.
 • Lag en plan for bemanning.
 • Økonomi, innhent oversikt over støtteordninger og søknadsfrister.
 • Lag rutiner for journalføring og rapportering.
 • Lag oversikt over kontaktpersoner og kunnskapsressurser.
Neste.