Naturbase kart

Miljødirektoratets hovedkarttjeneste. Komplekst system som består av 16 lag med kart som kan være vanskelige å finne frem i. Bruk av Naturbase kart krever at du først lager en tydelig problemstilling og tar deg tid til noe trening (evt. veiledning). Første steg består i å velge kommune og zoome inn på det aktuelle arealet (trykk på +/-). Deretter trykke på ikonet for «Vis kartlagliste» og velge aktuelt kartlag, for eksempel «Naturvernområder» eller «Naturtyper, Naturmangfold». De mange alternativene som kommer opp er ikke selvforklarende og må prøves ut. Likevel en viktig karttjeneste i arealsammenheng, men mangler en del på brukervennlighet for begynnere.
Mange lokaliteter i Naturbase kart har egne faktaark til bruk i saksbehandling av arealplaner og tiltak. Faktaark finnes for eksempel i kartlaget Naturvernområder. For å finne slike faktaark:
  • Klikk på Velg fylke/kommune og gjør dine valg. Det er tilstrekkelig å bare velge kommune.
  • Zoom inn til aktuelt utsnitt og område.
  • Klikk på Vis kartlagsliste og velg Naturvernområder alle.
  • Hold markøren over ønsket lokalitet og klikk i kartet.
  • Velg Faktaark hvis faktaboks dukker opp for lokaliteten.
Faktaark kan inneholde råd om skjøtsel og naturfaglige råd om hvilke hensyn som er nødvendige å ta for å ivareta eller fremme naturverdiene i et område.
For videre innføring i bruk av kart i planleggingen av arealbruk viser vi til kursboken.

Neste.