Kart og veiledere

Helt i starten av planleggingen av et skjøtselsprosjekt, er et enkelt og godt kart særdeles nyttig. Spesielt når det er behov for en raskt oversikt over landskapet eller i forberedelsene til en befaring.
Det finnes mange typer kart på nettet, fra rene oversiktskart til kart med svært detaljert naturfaglig informasjon. I kursboka har vi foretatt en vurdering av alle vanlig tilgjengelige karttjenester på internett, for å finne frem til de beste for vårt formål. Her skal vi kun nevne to av de viktigste med tanke på våre spesielle behov.
Til å begynne med er flyfotoversjonen på Gule sider det enkleste og beste. Her kan du begynne med å skrive inn en hvilken som helst adresse, for eksempel din egen, og deretter zoome og dra kartet til det utsnittet du ønsker å se nærmere på.

Neste.