Gjennomføring av et skjøtselsprosjekt

Gjennomføringen av et skjøtselsprosjekt er egentlig ikke veldig komplisert, men det kan være greit å være bevisst på at planteliv utvikler seg langsomt og at det kan gå noen år før resultatet er tilfredsstillende. Forløpet av et skjøtselsprosjekt kan for eksempel være slik:
  1. Etablere begrunnelse og mål for prosjektet og utarbeide en skjøtselsplan.
  2. Rydding av vegetasjon og bearbeiding av jordsmonn.
  3. Bruk av lokal frøbank for etablering av stedegen vegetasjon, samt nødvendig innsåing med nye frø.
  4. Første vekstsesong og observasjon av den nye fremveksten. Ingen slått.
  5. Andre vekstsesong, fremvekst av basisvegetasjon, evt. første slått.
  6. Tredje sesong, vegetasjonen utvikler seg videre og langsiktig slått og skjøtsel kan bestemmes og startes opp.
  7. Prosjektet evalueres og justeres kontinuerlig, samtidig som lokale erfaringer brukes i størst mulig grad. Publikum holdes informert gjennom oppslag og kan inviteres til å delta.
Neste.