Første oppgaveside

Du trenger:
 • En pc med rimelig oppdatert browser.
 • For senere arbeid er det en fordel å ha tilgang til en skriver, for å skrive ut aktuelle kartutsnitt. Kartutsnitt kan også lagres som bilder og limes inn i dokumenter.
Tid:
Du kan starte med å åpne de relevante nettsidene (nedenfor) og ta en første sjekk av kartene nå, og eventuelt jobbe videre med oppgavene i ro og mak når du får anledning.
Oppgave 1:
Basert på flyfotokartene på Gule Sider (Google Maps), gjør en første vurdering av muligheter for nye skjøtselstiltak på dine arealer. 
 • Gå til nettstedet https://kart.gulesider.no/.
 • Skriv inn et navn eller en adresse i søkerfeltet.
 • Velg flyfoto og zoom inn til et passende utsnitt.
 • Se etter større eller mindre felter med sørvendte og varme kanter, eller andre lokaliteter der du mener det kan være mulig å gjøre tiltak for å bedre forholdene for ville pollinerende insekter.
Oppgave 2:
Basert på de økologiske grunnkartene, finn ut hva som er de viktigste biologiske forekomstene (evt. verneområdene) i nærheten av ditt område.
 • Gå til nettstedet Naturbase kart. https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
 • For å utforske kjente forhold i ditt område, klikk på Velg Fylke/kommune (det er tilstrekkelig å velge kommune).
 • Klikk på Vis kartlagsliste.
 • Velg Naturvernområder alle.
 • Klikk på et verneområde i kartet og se om du får opp et faktaark.
 • Vurder om det har noen betydning for ditt område og dine planer.
Oppgave 3:
Planlegg ei rute for en befaring. Formålet med befaringen er å gjøre detaljerte vurderinger av hvilke skjøtselstiltak som kan iverksettes og hvordan det rent praktisk må gjøres.
 • Du kan gå tilbake til første oppgave og bruke kartet fra Gule sider, eller du kan bruke mobil / pc og gå til Norgeskart.no. Gjør en vurdering sammen med andre som skal være med på befaringen og skisser rute og besøkspunkter.
 • Velg evt. dato og tidspunkt. Sørg for at deltakere får invitasjon i god tid.

Til andre oppgaveside.