Fem monsterfakta *

Selv om viktige sammenhenger ofte kan være enkle å forstå, trengs det noen ganger tabloide virkemidler for å få folk til å legge merke til dem. Derfor valgte vi å gripe til «monster-overskrifter» i beskrivelsen av situasjonen for verdens arter og økosystemer. 

Dette foredraget hadde tittelen «Verdens matproduksjon i humleperspektiv», og ble holdt under den kombinerte jubileumskonferansen for Naturvernforbundet og lokal- og fylkeslagssamlingen  i Trondheim 25. oktober 2014.

* Et faktum er en sannhet med grunnlag i virkeligheten (Wikipedia).

Hann av ubestemt vepseart samler solvarme på et blad, Ringve botaniske hage 17. okt. 2014. Foto: Tor Bollingmo.
Hann av ubestemt vepseart samler solvarme på et blad, Ringve botaniske hage 17. okt. 2014. Foto: Tor Bollingmo.

Den fem monsterfaktaene har fått hver sin side. Du kan finne dem både i menyene og ved å klikke her. Hver side har sine egne kilde-henvisninger.

Monsterfaktum 1: Artene dør ut.

Monsterfaktum 2: Økosystemene forsvinner.

Monsterfaktum 3: All mat er arter.

Monsterfaktum 4: Monokulturer er monsterkulturer.

Monsterfaktum 5: Alarmen har gått.