Monsterfaktum – 4

Monokulturer er monsterkulturer

Monokulturer lider av systemsvikt. De fører til en ensidighet som inviterer virus, bakterier og parasitter til å angripe. Ensidige og tette bestander av fisk i oppdrett, kyllingfarmer og forskjellige grønnsak- og fruktplantasjer er typiske eksempler. For å hindre sykdomsangrep brukes store mengder sprøytemidler og antibiotika i matproduksjonen.

Alle organismer trenger immunforsvar

Menneskekroppen har 37,2 trillioner celler, 2.6 trillioner blodlegemer og ca. 100 trillioner bakterier (bare i tarmen). Virus kommer i tillegg. Kroppen vår er som en vandrende dyrehage med hårfine balanser mellom «dyrebestandene». Hvis det oppstår ubalanser blir vi syke. Det samme gjelder både insekter og andre typer organismer. De er også fulle av naturlige bakterier og virus.

(Tallene er oppgitt i amerikanske trillioner. En amerikansk trillion = en million norske milliarder. En amerikansk trillion er 1 etterfulgt av 12 nuller. En norsk trillion er 1 etterfulgt av 18 nuller. Hvis en amerikaner tilbyr en trillion, er det altså lett å bli lurt  …). 

Ensidig kosthold gjør biene syke

Monokulturer påvirker individenes immunforsvar og artenes økologiske motstandsdyktighet (forsvar mot alle typer påvirkninger, inkl. predasjon og parasitter).

En undersøkelse har vist at honningbier som ble transportert mellom plantasjer av appelsiner og mandler, og som fikk bare en type næring om gangen, ble utsatt for immunsvikt. I naturen er biene tilpasset et variert kosthold som beskytter mot ubalanse i kroppens bestander av bakterier og virus.

CCD et upresist begrep

Vi skal ikke si så mye om Colony Collapse Disorder (CCD) i denne omgang, men det er et bevisst upresist begrep og en tilsløring av faktisk kunnskap. Sprøytemiddelindustrien har interesse av at bienes forsvinning blir mystifisert og tåkelagt, slik at kritikken mot bruken av sprøytemidler ikke blir for sterk.

Årsakene til de tamme og ville bienes nedgang er en kombinasjon av habitatødeleggelse, bruk av giftstoffer i landbruket og industrien, og ulike typer fysiologiske sammenbrudd som følge av svikt i insektenes immunforsvar.

Monsterfaktum nr. 5.

 Lenker

En norsk trillion på Wikipedia.

En amerikansk trillion på Wikipedia.

Lange og korte tallskalaer på Wikipedia.

 Bildet øverst

Hann åkerhumle Bombus pascuorum på rødkløver.  Foto: Tor Bollingmo.

Hvis du har vettuge kommentarer til stoffet eller interessante spørsmål, kan du skrive til redaksjonen ved tor.bollingmo(krøllalfa)brains.no. Spørsmål og svar kan da bli gjengitt her.

(Vi bruker (krøllalfa) fordi det reduserer automatisk spam til vår epostkasse).