Monsterfaktum – 5

Alarmen har gått

Insektenes nedgang og problemene rundt pollinering ble sommeren 2014 etablert av naturpanelet  IPBES* som en av de viktigste hastesakene innen kartlegging av økosystemtjenester. Det hastige prosjektet kalles «Fast track thematic assessment of pollination and pollinators associated with food production».

*  IPBES = The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Established in Panama City in April 2012. Its objective is to provide policy relevant scientific information as well as policy relevant information drawn from indigenous and local knowledge to inform decision making.

Pollination Expert Group (ryktene går allerede).

Arbeidet blir gjennomført av en Global Pollination Expert Group med følgende mandat:  «The scope of this assessment will cover changes in animal pollination as a regulating ecosystem service that underpins food production and its contribution to gene flows and restoration of ecosystems. It will address the role of native and exotic pollinators, the status of and trends in pollinators and pollination networks and services, drivers of change, impacts on human well-being, food production of pollination declines and deficits and the effectiveness of responses to pollination declines and deficits».

Rykter fra norske kontakter tilsier at konklusjonene fra ekspertgruppen blir en betydelig skjerping av konklusjonene fra tidligere arbeider. Situasjonen for matplanter som er avhengige av insektpollinering blir stadig mer alvorlig.

Snart 1500 milliarder kroner årlig

Tidligere beregninger av penge- og markedsverdien av insektenes pollinering har gitt svimlende tall, selv om det bare er tatt hensyn til de tjenestene biene leverer. Det mest kjente arbeidet til nå ble publisert av Gallai m.fl. i 2008, der konklusjonen blant annet var:

«The worldwide economic value of the pollination service provided by insect pollinators alone – mainly bees – has been estimated at an annual value in 2005 of €153 billion ($217 billion) (= 1430 milliarder norske kroner) for the main crops that feed the world. This amounts to 9.5 per cent of the total value of the world’s agricultural food production. The value of the service provided by pollinators other than bees has not yet been quantified».

«Although it is not possible to estimate a monetary value, pollination is also very important for the production of local crops and wild foods that are important for indigenous and local communities. Furthermore, honey production by pollinator bees is another source of income and/or nutrition for those communities».

«There are reported disruptions to pollinator systems and evidence of pollinator declines for every continent with the exception of Antarctica. The consequences of these declines could be reduced crop and wild food yields and/or quality and a parallel decline in natural plant communities».

Løsningen er mye større bruk av naturlige økosystemer i matproduksjonen

Samtidig som disse realitetene etter hvert har sunket inn både i miljøbyråkratiet og hos folk flest, er arbeidet forlengst igang med å prøve å finne alternativer til bienes pollinering. Dermed har man også oppdaget hvor lite som er igjen av insektenes naturlige leveområder. Et land som England har bare 1 prosent igjen av sine naturlige blomsterenger. En prosent!

Mye av løsningen for fremtidens produksjon av frukt, bær og grønnsaker som er avhengig av insektpollinering, vil være å bruke naturlige økosystemer som pollinatormagasiner. Det vil si at det må finnes naturlige forekomster av pollinerende insekter like i nærheten av de stedene der matproduksjonen foregår. Det innebærer også at arealene må brukes på en annen måte. Men da er det også nødvendig å ta vare på hele økosystemer, ikke bare enkeltarter.

Norge

Selv om flere humle- og biearter har små bestander i Norge, er situasjonen mye bedre hos oss enn i de fleste andre land. Norge har en rik humlefauna som overlever godt i et meget variert naturlandskap. Norge er det landet i Europa med mest variert natur.

Skjøtsel av slåtteeng og lynghei, oppgradering av vegkanter, økt biomangfold i villahager og parker, økt bevissthet og bruk av tiltaksmidler i fylker og kommuner, er positive bidrag til humlenes og bienes overlevelse. Dessuten er det en økende kunnskap om bier og humler i befolkningen.

Prof. Dave Goulson (Englands fremste humleforsker):

– Hvis vi ønsker å opprettholde den velstanden vi i den moderne verden nyter godt av idag, må vi ganske enkelt ta vare på humlene våre  …

Noen kilder

Nicola Gallai, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissière:
Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics (2008), doi:10.1016/j.ecolecon.2008.06.014.

Lenker

Pengeverdien av insektpollinering.

Bildet øverst

Ubestemt edderkopp på undersiden av kronblad på hvit buskmure Dasiphora glabrata.  Foto: Tor Bollingmo.

Fornuftige kommentarer  eller interessante spørsmål kan bli gjengitt her. Send til tor.bollingmo(krøllalfa)brains.no.

(Vi bruker (krøllalfa) i stedet for @ fordi det reduserer automatisk spam).