Monsterfaktum – 2

Økosystemene forsvinner

Alle arter utgjør sin del av økosystemene. Når en art forsvinner, innebærer det ikke bare at selve arten blir borte, men også at den funksjonen arten har hatt i økosystemet opphører. Jo flere arter som forsvinner, desto svakere blir økosystemenes funksjon. Både dagens og fremtidens produksjon av mat på jorda er avhengig av at økosystemene fungerer.

Økologisk utdødd

En art kan regnes som økologisk utdødd når den har mistet sin etablerte rolle i økosystemet. I Norge har for eksempel ulv og kløverhumle mistet sin funksjon og kan sies å være økologisk utdødd. Begge disse artene har vært vanlige i norsk natur (ulven) og i kulturlandskapet (humla). Men i dag er bare fragmenter igjen av begge disse bestandene.

Konsekvenser av fåtallighet

Mange uheldige mekanismer slår inn når en art blir fåtallig. Fåtallige arter blir mer sårbare av flere årsaker. Den kolonihekkende vandredua var en gang Amerikas og kanskje verdens mest tallrike fugleart. Men den døde raskt ut når overdreven jakt gjorde den fåtallig, fordi de sosiale systemene kollapset. Med bare små flokker igjen kunne duene heller ikke forsvare sitt avkom mot predatorer. De sosiale systemene brøt sammen.

Vi ser noe lignende i dag med vår egen lomvi, der bestandene i flere norske fuglefjell er redusert til bare 10 prosent (Hjelmsøy). Her har fuglene store problemer med å forsvare egg og unger mot stormåker og havørn. Dermed fortsetter bestandene å gå ned.

Konsekvenser for moderne næringsmiddelindustri når pollinatorer forsvinner

En ny stor undersøkelse viser at pengeverdien av tambier som pollinatorer av de viktigste industrielle matplantene i USA, tilsvarer 85 milliarder norske kroner årlig. Beregningene indikerer at tapet av pollinatorer har redusert den årlige verdien av landbruksprodukter i USA med 325 millioner kroner sammenlignet med verdien i 1945, og 500 millioner årlig sammenlignet med 1986. Det er dramatiske tall og viser at konsekvensen av insektenes nedgang blir stadig verre for næringsmiddelindustrien.

Monokulturer og sprøytemidler gir nedgang i pollinatorer

Den samme undersøkelsen viser at et mer intensivt landbruk og økt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, i stedet for rotasjonsdyrking som hindrer tap av jordsmonn og beskytter mot plantesykdommer, har ført til monokulturer og medfølgende tap av naturlige pollinatorer.

Forskernes anbefaling er å redusere presset mot artene på alle nivåer. De anbefaler bedre politiske beslutninger om pollinatorer, innføring av dyrkings- og høstingsmetoder som tar større hensyn til artsmangfold og økosystemer, og bedre forvaltning av naturlige habitater.

Monsterfaktum nr. 3.

Kilde

Sumathy Sinnathamby, Yared Assefa, Andrea M. Granger, Lisa K. Tabor, Kyle R. Douglas-Mankin 2013.  Pollinator Decline: US Agro-Socio-Economic Impacts and Responses.  Journal of Natural and Environmental Sciences, Vol 4, No 1.

Lenker

Hvorfor vandredua ble utryddet.

Bildet øverst

Myrtigerflue Sericomyia silentis på blåknapp. Foto: Tor Bollingmo.

Hvis du har vettuge kommentarer til stoffet eller interessante spørsmål, kan du skrive til redaksjonen ved tor.bollingmo(krøllalfa)brains.no. Spørsmål og svar kan da bli gjengitt her.

(Vi bruker (krøllalfa) fordi det reduserer automatisk spam til vår epostkasse).