3. Vi har glede av artene og naturen

Alt fra naturens fred og ro til artenes farger og spill, gir oss store opplevelser og masse kunnskap. Nyere undersøkelser viser at den betydningen naturen har for det moderne menneskets ve og vel, er mye større enn vi tidligere har trodd. Mental ubalanse er i ferd med å bli en av vår tids største utfordringer, og samfunnet kan spare store beløp ved å planlegge for natur i og ved bomiljøene. Tiden med coronarestriksjoner har gjort oss til større brukere av nærnaturen enn noen gang før, hvis vi ser bort fra den tiden da vi faktisk levde i naturen. Gleden ved kunnskap om artene og opplevelsen av urørt natur er umulig å sette noen pengeverdi på, mens helsevesenets kostnader på sin side er både veldig konkrete og enormt store. Vi er i ferd med å gå inn i en tid der naturglede og artsopplevelser får stadig større verdi.

Tilbake til start på Lade.

Neste.