Jobben må gjøres lokalt

Det er veldig mye vi kan gjøre for å bremse den negative utviklingen i naturen. Dette må nødvendigvis gjøres lokalt, i fylker og kommuner, på åker og eng, langs vegkanter og jernbanelinjer, i villahager og i utmarka. Hver åker og hver skogkant har sin egen «personlighet» og må behandles på individuelt vis. Derfor blir lokalkunnskap og de lokale driverne det viktigste av alt hvis vi skal nå målet om å redde artene. Dette kurset har som mål å bidra til at du raskere kommer frem til de beste løsningene på nettopp de arealene du har ansvar for og lokal kunnskap om.

Neste.