Naturperlen Lade – tre begrunnelser for vern av natur

Vern av natur har tre hovedbegrunnelser, med ulike konsekvenser for bruken av arealer. Alle de tre begrunnelsene er relevante på Lade.

Neste.