Sommerfugler er gode pollinatorer

Sommerfuglene er blant de insektene vi sterkest forbinder med blomsterenger og varme sommerdager. Aurorasommerfuglen (på bildet en hann) flyr i starten av sommeren og er vanlig rundt månedsskiftet mai – juni. De fleste voksne dagsommerfugler er avhengige av nektar fra blomsterplanter som energikilde, og er dermed viktige pollinatorer. Men det finnes også mange arter som ikke besøker blomster.  Også nattflygende sommerfugler kan besøke blomster for å drikke nektar, og noen arter er sterkt spesialiserte for samarbeid med helt bestemte plantearter.

Neste.