Det viktige begrepet økosystemtjenester

Insektenes pollinering av planter i landbruket regnes som en økosystemtjeneste. Dette er et begrep som omfatter alle de fordelene vi har av velfungerende natur og de tjenestene vi mener at naturen tilbyr oss. Blant økosystemtjenestene regnes blant annet tilgangen på naturlig mat (frukt, bær, nøtter, grønnsaker, fisk, kjøtt), rent vann, regulering av vannsystemene (myrenes og skogenes svampeffekt), karbonlagring, materialer som naturen produserer for oss (trematerialer, brensel, fiber, ull og silke), natur for rekreasjon og opplevelse, genetiske og medisinske ressurser, og mye mer.  Økosystemtjenester handler om store og komplekse sammenhenger der artene og det fysiske grunnlaget fungerer som en helhet. På lengre sikt er det ikke mulig å overleve uten en velfungerende natur som kan bidra med slike tjenester.

Neste.