Satser på Nord-Trøndelag i 2017

Erfaringene fra 2016 tilsier at innsatsen bør samles geografisk, slik at tilbudet ikke blir eksklusivt for noen få skoler i regionen. Derfor ønsker vi å konsentrere arbeidet om flest mulig skoler i Nord-Trøndelag i 2017. Humlebuzz besøker også bygdelag og foreninger når det blir tid. Som for eksempel bygdefolkets egen humledag på Beitland i Forradalen, Stjørdal. Landbruks- og hagelag viser stor interesse for besøk av Humlebuzz.

Neste.