Prioritert problemstilling

FN mener at formidling om økosystemtjenester må prioriteres. FNs internasjonale naturpanel IPBES, en parallell til FNs klimapanel, har publisert en rapport med nye tall om viktigheten av pollinering som økosystemtjeneste. Tallene er dramatiske:

  • Den årlige verdien av pollinatorer for verdens matproduksjon er med ulike metoder estimert til 235 – 577 milliarder USD (opptil 5025 milliarder kroner). Til sammenligning var den norske statens samlede inntekter 1242 mrd. kroner i 2016.

  • 75 prosent av verdens matplanter er helt eller delvis avhengig av pollinering.

  • Minst 20 000 arter av villbier samt mange dag- og nattsommerfugler, veps, biller, fugler, flaggermus og pattedyr bidrar til pollinering.

  • Iløpet av de siste 50 årene har volumet av landbruksproduksjon som er avhengig av pollinering økt med 300 prosent.

  • Nesten 90 prosent av ville blomsterplanter er mer eller mindre avhengig av pollinatorer.

  • 40 prosent av pollinerende insekter (mest bier og sommerfugler) er iferd med å bli utryddet. Utryddelsen skjer i høyt tempo.

  • De viktigste årsakene til nedgangen i bestandene av pollinatorer er ødeleggelse av leveområder, industrielt landbruk, bruk av sprøytemidler, innførsel av fremmede arter, sykdommer og klimaendringer, og nedgang i tradisjonelle landbruksmetoder med dyrking i variert landskap.

Neste.