Pollinatorene vokser ikke opp i blomsterenga

Etter at bekymringene rundt bestandene av insekter begynte å bre seg for rundt 15 år siden, har fokuset først og fremst vært rettet mot blomsterenger. Det er riktig at mange voksne insekter oppsøker blomsterenger for å finne mat, men det er ikke der de vokser opp som egg og larver. Derfor må vi ta vare på mer komplekse sammenhenger enn kun blomsterenger. Av de 425 nordiske artene av blomsterfluer vokser nesten ingen opp i blomstereng.

Neste.