Pollinatorene vokser ikke opp i blomsterenga

Tekst.

Neste.