Ikke villbiene heller

Av Norges 209 påviste arter av ville bier vokser nesten ingen opp i blomstereng. De fleste yngler i hulrom de selv graver ut i sandholdig jord (sandbier og jordbier), i hulrom i morkent tremateriale (buksamlerbier), i områder med tuelandskap og mye gammelt gras (humler) eller som parasitter på de andre bieartene (ca. 1/4 av biene er snyltere).

Men de henter pollen og nektar til larvene i blomstereng og fra andre blomsterkilder i landskapet. For å ta vare på villbiene må vi derfor tenke mer helhetlig enn kun blomstereng.

Neste.