Planlegge for økosystemer og helhetlige landskap

Tekst. En sammensatt oppgave der vi har begrenset erfaring. (korrigere bildet).

Neste.