Planlegge for økosystemer og helhetlige landskap

Det er stor kunnskapsmangel i kommuner og kommunestyrer om hvordan man skal planlegge arealbruken i byer. Veldig få byer (om noen) har vedtatt arealplaner som oppfyller innbyggernes behov for nærhet til naturen og artsmangfoldet.

Norge underskriver den ene ambisiøse avtalen etter den andre om klima og natur. Men til syvende og sist må disse målsettingene oppnås gjennom vedtak i kommunestyrene.

I stedet for å planlegge med hensyn på enkeltarter og flekker av grønne områder, må vi ivareta hele økosystemer og helhetlige landskap, slik som på Lade og i Bymarka.

Neste.