Noen biller er også pollinatorer

Biller er en enormt stor og mangfoldig insektorden med rundt 3500 arter påvist bare i Norge. Som voksne lever noen biller av nektar og pollen, slike som gullbasser, blomsterbukker og enkelte bløtvinger. Noen billearter kan være gode pollinatorer. Men de fleste besøker blomster i mindre grad og lever i råtnende materiale, som rovdyr eller beitende på plantenes blader og stengler. Vår mest kjente bille, den sjuprikkete marihøna, kan besøke blomsterkroner men er oftest et rovdyr på jakt etter bladlus og regnes derfor som et nyttedyr. Her bør det tilføyes at de aller fleste artene av bladlus lever sine liv uten å gjøre skade på noe som helst.

Her skubber en hann jordgjøkhumle Bombus bohemicus unna en fireflekket blomsterbukk Leptura quadrifasciata. Like etter fløy humla videre mens blomsterbukken satt igjen. Det gjelder å bare klore seg fast.

Neste.