Noe var galt – CCD

Noe var galt med de pollinerende insektene. De første som forsto alvoret var hverken smalsporede biologer eller naturvernere. Nei, det var gårdbrukere i Nord-Amerika som drev med stordrift for produksjon av kjøtt, og birøktere som blant annet skulle hjelpe til med pollinering av kjøttkvegets fórplanter. Den suverent viktigste fórplanten var blålusern eller alfalfa, med det vitenskapelige navnet Medicago sativa. Blålusern hører hjemme i erteblomstfamilien sammen med rødkløver, tiriltunge og mange andre av våre kjæreste engplanter. Typisk for erteblomster er at de lever i et sterkt avhengighetsforhold med pollinerende insekter, spesielt humler og bier.
Gårdbrukerne oppdaget at lusernplantene ble færre for hvert år, og det begynte å utvikle seg en dramatisk mangel på dyrefór. Samtidig gikk det mot krise også for birøkterne som hver sommer ble leid inn for at biene skulle pollinere beiteplanter, mandel- og citrusblomster, og mange andre viktige avlinger på plantasjer over hele USA. Biene døde som fluer, i milliontall. Det ukjente problemet fikk navnet Colony Collapse Disorder, CCD, uten at noen helt forsto hva årsaken til problemene kunne være.
CCD ble første gang rapportert i 2006, da antall bier i bikubene plutselig gikk dramatisk ned. De voksne biene ganske enkelt forduftet fra kubene, ofte nesten alle på en gang. Nesten ingen bier ble funnet i nærheten av bikubene, selv om kubene fremdeles inneholdt både normalt fungerende dronninger og store lagre med mat. Arbeiderbiene ganske enkelt fløy avgårde og kom aldri hjem igjen.

Neste.