Et langt større problem

Siden den gang er det gjennomført en mengde forskning og undersøkelser rundt CCD og biedøden. Det viser seg at det var all mulig grunn til bekymring. Ikke bare var husdyrversjonen av honningbiene i trøbbel, men de mange artene av ville bier var også i ferd med å forsvinne, inkludert mange humler.
Etter hvert er man blitt klar over at reduksjonen i antall bier bare er en liten del av et langt større og mer komplekst problem. Insektene som dyregruppe er i rask tilbakegang over store deler av verden. Hvis denne utviklingen får fortsette, vil det få veldig dramatiske konsekvenser for produksjonen av mat på verdensbasis. I tillegg til matplantene i jordbruket vil også ville planter ute i naturen få problemer med sin formering og overlevelse.

Neste.