Oppsummering: Hvorfor har vi brukt disse timene til å lære om blomster og humler?

Insektene hjelper til med å flytte pollen mellom blomstene. Hvis det ikke fantes insekter, hadde ikke blomstene fått laget frukter og frø. Da hadde plantene dødd ut og forsvunnet.

Samarbeidet mellom blomster og insekter er livsviktig både for livet i naturen og for vår egen produksjon av mat.

Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på blomstene og insektene. Vi må også ta vare på alt det andre som lever på land og i havet, og stedene der dyr og planter lever.

Hvis alle hjelper til, vil det gå bra.

Tilbake til start.