Det handler om produksjonen av mat

Humlebuzz-prosjektet handler om sammenhengen mellom artsmangfold og produksjonen av mat. Hver tredje munnfull mat menneskene på kloden spiser eller drikker, er resultat av et samarbeid mellom blomster og insekter. Mye av plantematerialet bak kjøttproduksjonen må også pollineres av insekter. Forklaringen ligger i plantenes utviklingshistorie.

Neste.