Det handler om produksjonen av mat

Humlebuzz-prosjektet handler om sammenhengen mellom artsmangfoldet og produksjonen av mat, og om hvordan naturen må ivaretas som helhet.

Hver tredje munnfull mat menneskene på kloden spiser eller drikker, er resultat av et samarbeid mellom blomster og insekter. Mange av plantene bak produksjonen av kjøtt må også pollineres av insekter. Blomsten er det stedet der pollineringen skjer.

Neste.