Minst mulig til våre egne formål

Vi vet ikke sikkert hvilke krav den skjøre skoghvitvingen har til oppvekst for sine larver. Muligens lever de på en av erteplantene. For å sikre arten i bynære strøk må vi derfor ta vare på sammensatte og mangfoldige habitater, der hensynet til artsmangfoldet er viktigere enn hensynet til lufting av hunder og joggere. Enkelte steder må vi ganske enkelt tilrettelegge minst mulig.

Neste.