Hvor kommer fuglevingen fra?

Fuglevingen er en av de mest vellykkede oppfinnelsene som finnes i naturen. Fugler og dinosaurer har samme opprinnelse. Da dinosaurene forsvant (for 66 millioner år siden), hadde de første fuglene forlengst begynt å fly.

This is labeled USNM# 4178. The original fossil is at Humboldt Museum, East Be rlin. The rock was found in Solnhofn, West Germany, and it is from the Jurassi c period.

Dette er at fossil av urfuglen Archaeopteryx. Bildet på toppen av siden er en hoazin, en fugleart som lever i Amazonas og som kan minne litt om urfuglen. Begge har «fingre» med skarpe klør.

Neste.