Fuglevingens skjelett

Fuglevingen består av samme type bein som vi finner i armene hos mennesker.  Spesielt fingrene er litt annerledes, men ellers er det ganske likt. I tillegg til fingre har fuglevingen hånd, arm (med underarmsbein) og skulder med skulderblad.

A = menneske, B = hund, C = fugl, D = hval.

Kilde: Wikipedia.

Neste.