Humler er store og pelskledde bier

Humler er store bier som er tilpasset et liv i kalde, nordlige og høyereliggende områder. Derfor produserer de sin egen kroppsvarme og har tykk pels for å holde på varmen. Pollenkorn fester seg lett til slik pels. Humler er blant våre aller mest effektive pollinatorer. Bare et par humler kan stå for all pollineringen på et helt epletre.
Det er påvist 35 humlearter i Norge, og de fleste kan kjennes igjen på fargen. Tre – fire norske humlearter er blitt så fåtallige at de er i ferd med å forsvinne helt. Humla på bildet heter mørk jordhumle Bombus terrestris og er den humlearten som har økt mest i Norge. Det er også den humlearten som brukes mest til pollinering av kommersielle tomatplanter i store drivhus. Globalt er produksjonen av humlebol en milliardindustri.
Alt om norske humler finnes i boka Norges humler.

Neste.