Villbiene har stor betydning

I motsetning til tambiene, som bor i bikuber og holdes som husdyr, legger vi ikke så mye merke til villbiene. De fleste av de 208 ville bieartene som er påvist i Norge er små, ofte brune eller grå, og noen er nesten maurlignende. Men om de er små og lite iøynefallende, er de desto viktigere som pollinatorer. Ved siden av humlene er dette de viktigste pollinatorene både i norsk natur og i verden forøvrig. Mange villbier har stor betydning for blomsterplanter også utenfor landbruket, og er med på å opprettholde plantemangfoldet og de økologiske sammenhengene i utmarka.
Bildet viser praktsandbie Andrena cineraria.

Neste.