Humlebuzz på Forskersprinten

Forskersprinten er årets versjon av NTNUs Forskningsdager. I stedet for å lage et forskningstorg i Trondheim slik det er blitt gjort tidligere, kommer forskerne rundt på skolene og holder presentasjoner i skolegården og i klasserommet. Humlebuzz i regi av Humleskolen er også en del av dette opplegget, fordi prosjektet Humlebuzz eies av NTNU Vitenskapsmuseet.

Her er skolene som får besøk av Humlebuzz og humlene:

  • Onsdag 16. sept. kl. 12.30, Selbustrand barneskole.
  • Torsdag 17. sept. kl. 09.00, 10.00 og 12.15, Huseby barneskole.
  • Fredag 18. sept., kl. 08.30 Berg skole .
  • Tirsdag 22. sept. kl. 12.00 og 13.00 Spongdal skole.
  • Onsdag 23. sept. kl. 08.30, 10.30 og 12.30, Eberg skole.
  • Fredag 25. sept. kl. 08.30, 10.30 og 12.30, Hommelvik skole.

For eventuelle spørsmål rundt Humlebuzz-besøket, kontakt Tor Bollingmo på mob. 905 05 409.

Neste side.